Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Nr 14

Zarząd PZW Koła Nr 14 "Okoń" w Goleniowie uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków naszego koła odbędzie się w dniu 07 listopada 2021 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1.

Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz.10.00 w pierwszym terminie i na godz.10.15 w drugim terminie w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a) skrutacyjnej

b) wyborczej

c) uchwał i wniosków

5. Przedstawienie sprawozdań: 

a) zarządu koła

b) komisji rewizyjnej

c) sądu koleżeńskiego

d) komendanta  powiatowej SSR

6. Wybory:

a) Prezesa Zarządu Koła

b) Zarządu Koła

c) Komisji Rewizyjnej Koła

d) Sądu Koleżeńskiego Koła i Rzecznika Dyscyplinarnego

e) delegatów na Okręgowy Zjazd PZW

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Przedstawienie i przyjęcie Planu Pracy na rok 2022

9. Przedstawienie i przyjęcie budżetu koła na rok 2022

10. Sprawy organizacyjne.

11.Dyskusja i wolne wnioski.

12.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

13.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków

14.Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy naszych członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Opinie (1)

Basia Kier

Teleamurku, czas poświęcony na pisanie postów przeznacz na studiowanie słownika ortograficznego - "charmnogram". [2021-10-16 19:22]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej