Zaloguj się do konta

Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW Grążawy.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW nr. 89 w Grążawach odbytego w dniu 17.12.2023.

Obecnych wg załączonej listy na 163  członków Koła ze 22 tj 13,5%

Z ramienia Zarządu Rejonu uczestniczył :

-   Członek Prezydium Zarządu Okręgu Toruń – Jerzy Fijołek

-  Kapitan Sportowy Rejonu – Stefan Janiszewski

Miejscowe Władze reprezentowali:

-  Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Walczak

-  Zastępca Wójta Gminy Bartniczka – Piotr Ruciński

Porządek obrad obejmował -

 Wybór Przewodniczącego i  powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

Uczenie minutą ciszy zmarłego  Leszka Narodzonek

Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

Wręczenie pucharów i dyplomów dla najlepszych wędkarzy w Kole w 2023 roku

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Mandatowej

4. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej

 5. Omówienie planu działania Koła na rok 2024

6. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2024

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r.  

9.Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem  ZK.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad.

Informacja o przebiegu zebrania.

Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali  - 

Przewodniczącego zebrania  Kol. Krzysztofa Ziółkowskiego

Sekretarza zebrania  Kol. Przemysław Narodzonek

Wręczenie złotej odznaki Krzysztofowi Ziółkowskiemu za zasługi dla Okręgu PZW Toruń

Przyjęcie  porządku obrad i regulaminu.  

W wyniku głosowania powołano Komisje:

Uchwał i Wniosków:

Kol. Tomasz  Bieńkowski

Kol. Tomasz Kacperek

Kol. Marcin Cegielski

Mandatową:

Kol. Marcin Milczarczyk

Kol. Daniel Owocki

Kol. Janusz Siedlikowski

Sprawozdanie z rocznej działalności  Zarządu Koła złożył Kol. Józef Badaczewski

Komisji Rewizyjnej Koła złożył k ol. Krzysztof Ziółkowski

Plan działania Koła na 2024 rok przedstawił k ol. Józef Badaczewski

Preliminarz  budżetowy Koła na 2024. rok przedstawił k ol. Ryszard Różalski

W dyskusji głos zabrało : Janusz Siedlikowski, Tomasz Kacperek , Jerzy Fijołek ,Marcin Milczarczyk,  Stefan Janiszewski , Leszek Walczak, Piotr Ruciński , Marcin Cegielski

19. Podjęcie uchwał w sprawie

-Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Koła na 2023 rok

-Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na 2023 rok

-Zatwierdzenie  preliminarza budżetowego na rok 2024 rok

-Zatwierdzenie planu pracy koła na 2024 rok

-Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła na 2023 rok

-Zatwierdzenie planu działania Komisji Rewizyjnej Koła na rok 2024 rok

-Nie pobieranie wpisowego od członków uczestników na 2024 rok

Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie

20. Wolne wnioski.

21. Obrady zakończono o godz. 1730

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej