Walne zgromadzenie członków koła PZW Cekcyn 2012

/ 2 komentarzy / 9 zdjęć


Dzisiaj o godz 11,00 spotkaliśmy się w restauracji ,,Cis' w Cekcynie na walnym zebraniu. Niestety ale zebranie musieliśmy opóźnić z braku kworum. Zabrakło tylko dwójki kolegów, ale przepis to przepis i nie przeskoczysz. O 11,15 zebranie otworzył prezes Kaziu Banach. Przywitał gości , członkinie i członków naszego koła. Z ramienia okręgu zaszczycił nasze zebranie członek zarządu kol Sławomir Kryś. Urząd gminy reprezentował wójt Jacek Brigman. Po powitaniach ,przedstawił program zebrania. Punkt pierwszy wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. Przewodniczącym zebrania został Mirek Smoleń zaś sekretarzem Jan Glazik. Kandydatury te zostały przegłosowane (jednogłośnie). Wybrano także komisje : skrutacyjną i uchwał i wniosków.
Do komisji skrutacyjnej przewodniczący : Artur Gostomczyk i członkowie: Kowalikowski Marcin, Umerski Andrzej
Komisja uchwał i wniosków: przewodniczący Stanisław Kuczer , członkowie: Bąk Hieronim, Hope Mirosław.
Dalszy ciąg obrad poprowadził Mirek. Zaakceptowaliśmy porządek obrad. Sprawozdanie z poprzedniego zebrania odczytał sekretarz: Jan Glazik, a z działalności zarządu koła: Kaziu Banach. Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawił skarbnik : Wiesiu Pawlak. Komisję rewizyjną reprezentował jej przewodniczący : Jan Galiński. Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Do dyskusji nad sprawozdaniami zabrakło chętnych. Teraz udzielono absolutorium dla zarządu i uchwalono preliminarz na rok 2012.
Kolejny punkt naszego zebrania to wolne wnioski. Tu pierwszy głos zabrał Jan Glazik -pytanie do przedstawiciela okręgu dotyczyło ulgowych składek dla inwalidów , oraz od dawna wałkowana sprawa zapory w miejscowości Gołąbek na rzeczce Stążka. Sprawami tymi należy pisemnie zainteresować władze naszego okręgu. Wróciła też sprawa jeziora Główka. Niestety nie da się go wyłączyć z obwodu rybackiego i pozostaje w gestii ZGW. Henio Gumiński złożył wniosek o przeprowadzenie odłowu kontrolnego na j. Chłodnym z zachowaniem warunku: wyłowione ryby wracają do wody. Będzie to dość duży koszt. Jeżeli nie przekroczy to naszych możliwości finansowych, przeprowadzimy odłów jesienią. Na zakończenie ze brania przedstawiciel okręgu podziękował nam za wzorową działalność , za ilość organizowanych zawodów wędkarskich, prowadzenie strony internetowej- gdzie wszystko na bieżąco o naszym kole można przeczytać. Do pochwał dołączył też nasz wójt Jacek Brigman. Obiecał nam wsparcie finansowe na naszą działalność , a także kolejny puchar jego imienia. Po wypiciu kawki i zjedzeniu ciasteczek zebranie z życzeniami kolejnych sukcesów zakończyli Kaziu i Mirek.

 


4.2
Oceń
(11 głosów)

 

Walne zgromadzenie członków koła PZW Cekcyn 2012 - opinie i komentarze

jurekjurek
0
Moje życzenia na nowy sezon dla całej społeczności tego Koła , Janie 5*****
(2012-02-06 12:58)
kamil11269kamil11269
0
Fajny opis 5/5 (2012-02-10 15:49)

skomentuj ten artykuł