Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Nr1 Płock 2012

/ 1 komentarzy / 2 zdjęć


Z A W I A D O M I E N I E


ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 1

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PŁOCKU

Zwołuje , na podstawie § 56 pkt 3 Statutu P Z W ,

WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA ,

Które odbędzie się w niedzielę 19 lutego 2012 roku
w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku , ul. Norbertańska 11 .

Początek o godz. 9.00 w I terminie , lub o godz. 9.30 w II terminie .


Porządek obrad :


1.Otwarcie obrad , wybór przewodniczącego i sekretarza obrad , oraz powołanie
Prezydium .
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad oraz protokołu z ostatniego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła .
3. Wręczenie odznak i wyróżnień .
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w roku 2010 .
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2010 .
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2010 .
8. Dyskusja nad sprawozdaniami .
9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2011 .
10. Wolne wnioski i informacje .
11. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia .
12. Zakończenie obrad .

Apelujemy do wszystkich Członków Koła o spełnienie statutowego
Obowiązku i jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu .

Obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW ,
Potwierdzającej przynależność do Naszego Koła .

Można będzie dyskutować nad nowymi przepisami RAPR i Znowelizowanej Uchwały o Rybactwie Śródlądowym , zgodnej z Unią Europejską oraz nowymi dokumentami do połowu ryb wraz z rejestrem połowu ryb . Oraz innymi tematami naszej społeczności .Społeczny strażnik Jurek Suchodolski .

 


3.2
Oceń
(16 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Nr1 Płock 2012 - opinie i komentarze

gronczesgronczes
0

Będę napewno Jureczku także posłuchamy i zobaczymy co mozna zmienić a może będzie coś wiecej niz tylko posłuchanie mam na myśli czynną działalność w naszym kole

 

 

(2012-02-08 16:56)

skomentuj ten artykuł