Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w Sulęcinie

W dniu 1 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie. Wędkarze z największego w Gminie Sulęcin Koła, liczącego 542 członków, wybrali nowe władze na najbliższą czteroletnią kadencję.
Prezesem koła Nr 1 został Kol. Ryszard Stachowiak
W skład Zarządu Koła weszli:
1. Kol. Damian Chojnacki – Z-ca Prezesa
2. Kol. Sławomir Matelski – Z-ca Prezesa ds. sportu
3. Kol. Robert Komorowski – Sekretarz Koła
4. Kol. Krzysztof Gudacz – Skarbnik Koła
5. Kol. Jan Kubasik – Gospodarz Koła
6. Kol. Marek Demczuk – Członek Zarządu
7. Kol. Krzysztof Kuzajewski – Członek Zarządu
8. Kol. Tadeusz Głowacki – Członek Zarządu
9. Kol. Jarosław Mirecki – Członek Zarządu
10. Kol. Tadeusz Ziemak – Członek Zarządu
11. Kol. Wiesław Uller – Członek Zarządu
12. Grzegorz Ludwiczak – Członek Zarządu
13. Kol. Jarosław Cichomski – Członek Zarządu
14. Kol. Robert Kołodnicki – Członek Zarządu
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kol. Józef Czaban, a Sądu Koleżeńskiego Kol. Piotr Cichała. Delegatami na Zjazd Okręgowy PZW w Gorzowie Wlkp. zostali Koledzy: Robert Komorowski i Sławomir Matelski.
Walne Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością: Z-ca Burmistrza Sulęcina Zbigniew Gruca i Prezes Koła PZW Nr 3 „Gumoplast” Michał Malak.
Walne Zgromadzenie podjęło kilka uchwał i wniosków ważnych dla przyszłej działalności Koła w roku 2009, między innymi:
- uchwałę o przyjęciu w opiekę jeziora Ostrowskiego przez Koło Nr 1,
- uchwałę o ustanowieniu „Memoriału Mirosława Gudacza” jako cyklicznej imprezy
rodzinnej Koła,
- zatwierdzono preliminarz wydatków Koła na 2009 rok.
Podczas Zgromadzenia wyróżniono medalami najlepszych zawodników zawodów wędkarskich w corocznym Grand Prix Koła.
Seniorzy: I - miejsce - Sławomir Matelski
II – miejsce - Leonid Żamojda
III – miejsce Jarosław Cichomski
Juniorzy: I - miejsce - Dariusz Cichała
II – miejsce – Grzegorz Kabala
III – miejsce – Marek Kędzierski
Kadeci: I – miejsce - Tobiasz Miszon
II – miejsce – Szymon Matelski
(-) Zarząd Koła

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej