Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze koła Baszta Buk 2012

/ 1 komentarzy / 9 zdjęć


W minioną niedzielę 16 grudnia 2012 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stawili się członkowie naszego koła by wysłuchać sprawozdań władz koła za mijający rok oraz wybrać nowe władze na następna kadencję. Walnemu przewodniczył prezes koła kol. Andrzej Lebiotkowski, który powitał przybyłych oraz przedstawił porządek obrad. Dokonano wyboru stosownych komisji i przystąpiono do przedstawiania sprawozdań:

- zarządu koła - Andrzej Lebiotkowski

- finansowe - Piotr Hitner

- sądu koleżeńskiego - Jacek Targosz

- rzecznika dyscyplinarnego - Ryszard Kopczyński

- klubu spinningowego - Robert Kujawa

- komisji rewizyjnej - Franciszek Skrzypczak

Ten ostatni wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium za miniony rok.

Chętnych do dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

Prezes dokonał wręczenia okolicznościowych statuetek kolegom, którzy zajęli czołowe lokaty w klasyfikacji WĘDKARZA ROKU 2012 tj.

- Jackowi Rosie

- Markowi Korczowi

- Darkowi Kuczowi.

Przystąpiono do wyboru nowych władz. Komisja wyborcza przedstawiała kandydata na:
- prezesa koła - Andrzeja Lebiotkowskiego;
- członków zarządu - Piotra Hitner, Marka Korcza, Dionizego Łukaszyka, Jacka Rosę, Jacka Targosza;
- członków komisji rewizyjnej - Bogdana Andraszyka, Franciszka Skrzypczaka, Andrzeja Szymańskiego;
- rzecznika dyscyplinarnego - Marka Korcza;
- komendanta SSR - Ryszarda Kopczyńskiego.
Zdecydowano nie wybierać sądu koleżeńskiego tylko w razie potrzeby posiłkować się sądem z innego koła 8 Rejonu PZW.
Kandydaci wyrazili chęć kandydowania i komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani do władz koła na kadencję 2013 - 2016.

Wybrano również delegata i z-cę delegata na XXX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Okręgu w Poznaniu i tak delegatem został Andrzej Lebiotkowski a z-cą Piotr Hitner.

W dyskusji padły wnioski do ZO PZW w Poznaniu aby:

1.       Utworzenie
obrębów ochronnych od 1 stycznia do 31 maja i oznakować je tablicami oraz budować             krześliska na górkach i brzegu jez. Strykowskiego.

2.       Oznakować
obręby  ochronne  „na babie” jez.  Niepruszewskie  – tablicami na brzegu i bojami
150 m od brzegu.
3.       Zakazać prowadzenie odłowów przez rybaków na jez. Niepruszewskim i Strykowskim.

4.       Zawrzeć porozumienie z ZO PZW w Gorzowie Wlkp. by Warta udostępniona byłą do  wędkowania  przez  wędkarzy  Okręgu Poznań na całym odcinku
zarządzanym przez ZO Gorzów Wlkp.

Prezes przedstawił plan pracy na rok 2013 i regulamin GRAND PRIX


PLAN PRACY
Koła P.Z.W. "Baszta" 
w Buku 
na rok 2013.
L.p. Zagadnienie do realizacji Termin wykonania Godzina Metoda połowu Odpowiedzialni
1. Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
16.12.2012 r. 10:00   Zarząd
  Sala MGOK Buk        
  28 grudzień; 11 i 25 styczeń;    
2. Przyjmowanie opłat  8 i 22 luty; 8 i 22 marzec;  17:3o - 18:3o   Skarbnik
  i egzaminy na kartę wędkarską  5, 12, 19 i 26
kwiecień;
  Komisja
   10 i 24 maj; "7
czerwiec
   
3. Zawody podlodowe Uzależnione od pokrywy      V-ce Prezes
  jez. Niepruszewskie - plaża lodowej. Informacja na stronie internetowej     ds. sportu
4. Wiosenne
porządkowanie
14.04.2013 r. 8:oo   Zarząd
  Zbiórka "na oponie"        
5. Otwarcie sezonu wędkarskiego       (GP)* 21.04.2013 r. 8:oo 1 wędka - spławik V-ce Prezes
  jez. Niepruszewskie - Cieśle       ds. sportu
6. Zawody SSR VIII
Rejonu PZW
28.04.2013 r. 7:oo udział: 4 zawodn. Komendant SSR
  jez. Brajec        
7. Zawody o Mistrza Koła na 2013 rok 05.05.2013 r. 7:oo 1 wędka - spławik V-ce Prezes
  do ustalenia I TURA   ds. sportu
8. Zawody o Mistrza Koła na 2013 rok  19.05.2013 r. 7:oo 1 wędka - spławik V-ce Prezes
  rz. Warta II TURA     ds. sportu
9. Zawody z okazji "Dnia Dziecka" (do lat 15)  01.06.2013 r. 10:oo 1 wędka - spławik Członek Zarządu
   staw Baszta (dla dzieci z terenu M i G Buk)     ds. młodzieży
10. Zawody Rejonowe 09.06.2013 r. 7:oo udział: 3 seniorów V-ce Prezes
  jez. Brajec   + 1 junior ds. sportu
11. Zawody okolicznościowe ………………..2013 r. 10:oo 1 wędka - spławik Zarząd
  "DNI BUKU" - staw Baszta        
12. Zawody "Największa
ryba"        (GP)*
16.06.2013 r. 7:oo 2 wędki - dowolne V-ce Prezes
  łowisko Rostarzewo       ds. sportu
14. Nocne zawody gruntowe           (GP)* 6/7.07.2013 r. 18:oo 2 wędki - gruntowe V-ce Prezes
  jez. Niepruszewskie - Cieśle sobota/niedziela     ds. sportu
13. Zawody Zarządów Kół
VIII Rejonu
14.07.2013 r. 7:oo udział: Prezes Prezes
  jez. Brajec     + 3 czł. Zarządu  
15. Zawody seniorów (pow. 65 lat)  10.08.2013 r. 10:oo 1 wędka - spławik V-ce Prezes
  z okazji DNIA WĘDKARZA - staw Baszta       ds. sportu
17. Zawody o puchar
Prezesa
18.08.2013 r. 7:oo 1 wędka - spławik Prezes
  jez. Przemęckie      
19. Zawody zakończenia lata          (GP)* 08.09.2013 r. 10:oo 1 wędka - spławik
V-ce Prezes

  zalew Radzyny       ds. 
sportu
21. Zawody spinningowe 06.10.2013 r. 6:oo   V-ce Prezes
  rz. Warta - Sieraków I TURA    ds. 
sportu
22. Zawody spinningowe 20.10.2013 r. 6:oo   V-ce Prezes
  zalew Radzyny II TURA       ds. sportu
23. Jesienne porzadkowanie 10.11.2013 r. 8:oo   Zarząd
  Zbiórka "na oponie"        
24. Zebranie VIII Rejonu 16.11.2013 r. 17:00   Prezes
  Bolewice        
(GP)  -  zawody zaliczane do GRAND PRIX

Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono obrady.

 


4.5
Oceń
(8 głosów)

 

Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze koła Baszta Buk 2012 - opinie i komentarze

dendrobenadendrobena
0
Gratuluję wyboru. Życzę sukcesów w nowej kadencji. Pozdrawiam. (2012-12-18 12:51)

skomentuj ten artykuł