Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Nr 12 Piotrków - Miasto

Zarząd Koła PZW Nr 12 Piotrków - Miasto, informuje i jednocześnie zaprasza swoich członków na "Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze", które odbędzie się w dniu 03.02.2013 roku o godzinie 10.00 w klubie "Jaskółczyn" mieszczącym się przy ulicy Belzackiej 66. Jeżeli o godz. 10.00, ilość przybyłych członków Koła będzie mniejsza niż 1/2 uprawnionych do udziału, zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, o godz. 10.30 bez względu na ilość obecnych. Prosimy o liczne przybycie na tak ważne wydarzenie jakimi są wybory nowych władz koła. W tym dniu musimy wziąć odpowiedzialność za nasz związek i wybrać najlepszych kandydatów do zarządu związku do którego wszyscy należymy. Nie pozwólmy na to aby garstka członków zadecydowała o przyszłości koła. Wybierzemy również delegatów którzy będą nas reprezentować na wyborach do władz okręgu.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła:1. Otwarcie zebrania.


2. Powitanie członków koła i zaproszonych gości.


3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.


4. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu


5. Powołanie Prezydium Zebrania.


6. Przyjęcie porządku obrad.


7. Wybór Komisji:


a) mandatowej,

b) skrutacyjnej,

c) wyborczej,

d) uchwał i wniosków.


8. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres kadencji.


9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.


10. Informacje z działalności Komisji Egzaminacyjnej.


11. Wręczenie odznaczeń, pucharów i dyplomów.


12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.


13. Wystąpienia zaproszonych gości.


14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji.


15. Uchwalenie stanu liczbowego:


a) Zarządu Koła,

b) Komisji Rewizyjnej Koła,

c) Przedstawicieli do Rejonowego Sądu Organizacyjnego.


16. Wybór:


a) Prezesa Zarządu Koła,

b) Członków zarządu Koła,

c) Komisji rewizyjnej,

d) Przedstawicieli do Rejonowego Sądu Organizacyjnego,

e) Delegatów i Zastępców Delegatów na Zjazd Okręgowy.


17. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Koła.


18. Informacje na temat wysokości składek członkowskich i okręgowych na 2013 rok.


19. Uchwalenie:


a) planu pracy Zarządu Koła na 2013 rok,

b) budżetu koła na 2013 rok.


20. Wolne wnioski, przedstawienie zgłoszonych projektów uchwał i wniosków.


21. Zamknięcie Walnego zgromadzenia.

Opinie (2)

osmial

Już wiadomo na kiedy ten termin ustalono/ewentualnie kto to ma ustalić i z kim? [2013-01-02 21:00]

Karol90

Tak, zgromadzenie odbędzie się w dniu 03.02.2013 o godzinie 10.00 w klubie "Jaskółczyn". [2013-01-04 17:07]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej