WALNE ZGROMADZENIE Koła Tarnów-Miasto


ZAWIADOMIENIEZARZĄD KOŁA NR.1 TARNÓW-MIASTO OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE zgodnie ze Statutem PZW zwołuje:WALNE ZGROMADZENIE Sprawozdawcze CZŁONKÓW KOŁA PZW

które odbędzie się w dniu 26.01.2014 roku w sali klubu Gwiazda przy ul. Kopernika 7

o godzinie 8.00 w I terminie, lub 8.30 w II terminie.

PORZĄDEK OBRAD

1.Zagajenie

2.Wybór przewodniczącego, sekretarzy i komisji.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego

Walnego Zgromadzenia.

5.Sprawozdanie z działalności Zarządu.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7.Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.

8.Projekt planu pracy i preliminarza

budżetowego Koła.

9.Dyskusja nad sprawozdaniami, projektem

planu pracy i preliminarzem budżetowym oraz

wolne wnioski.

10.Przyjęcie uchwał i zakończenie obrad.

--------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła nr.1 Tarnów-Miasto PZW uprzejmie prosi wszystkich członków o jak najliczniejszy udział w Obradach Walnego Zgromadzenia.

art. pochodzi ze strony koła
http://www.pzw.org.pl/1444/wiadomosci/87737/60/walne_zgromadzenie_sprawozdawcze_czlonkow_kola_pzw

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

WALNE ZGROMADZENIE Koła Tarnów-Miasto - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł