Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze koła za rok 2013.


Zarząd Koła nr 6 w Nowym Glinniku zaprasza swych członków na
Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła, które odbędzie się 8 lutego 2014 roku w
Klubie Wojskowym osiedle Nowy Glinnik.
I termin zebrania godzina 9.30
II termin zebrania godzina 10.00


Porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i powitanie przybyłych
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza Zgromadzenia
4. Przedstawienie i przyjęcie planu obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków
6. Przyjecie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Wręczenie wyróżnień
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2013 roku
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła
10. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za 2013 rok
11. Sprawozdanie Rzecznika Sądu Koleżeńskiego
12. Przedstawienie wysokości składek oraz projektu budżetu koła na 2014 rok.
13. Zatwierdzenie budżetu koła.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Koła w 2014 roku
15. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
16. Podjęcie stosownych uchwał oraz zatwierdzenie wniosków skierowanych do Zarządu Koła, Zarządu Okręgu oraz Zarządu Głównego PZW.

Prosimy o liczne przybycie i udział w zebraniu.
Zarząd Koła

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze koła za rok 2013. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł