Walne Zgromadzenie koła Fabryczna Wrocław 2014


Zarząd Koła Wrocław - Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne - Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław - Fabryczna, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2014 r. w sali Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godz. 9:30 - w I terminie lub w II terminie o godz. 10:00.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad
- Wybory przewodniczącego i sekretarza obrad
- Przyjęcie porządku obrad
- Wybory Komisji uchwał i Wniosków
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła
- Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
- Dyskusja
- Uchwalenie planu działania i budżetu Koła na kolejny rok
- Wolne wnioski


Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi Kolegów o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia.


ZARZĄD KOŁA PZW
WROCŁAW - FABRYCZNA

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zgromadzenie koła Fabryczna Wrocław 2014 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł