Walne Zgromadzenie Koła PZW 16 Sobienie-Jeziory - rezygnacja Prezesa i Skarbnika Koła


Informuje, iż w dniu 14.12.2014 roku o godz. 18:15 w
pierwszym terminie i o godz. 18:30 w drugim terminie, przy udziale 22 członków
Koła PZW 16 Sobienie-Jeziory odbyło si Walne Zgromadzenie Członków Koła.Zebranie otworzył Prezes Koła Piotr Karpisz a poprowadził
przewodniczący Jerzy Janasz.Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za
rok 2014, zarówno Komisja Rewizyjna jak i Sąd Koleżeński nie przygotowały
sprawozdania rocznego.Informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.12.2014
roku Prezes Koła i Skarbnik Koła złożyli REZYGNACJĘ z pełnionych funkcji.NIKT z obecnych na walnym zgromadzeniu nie podjął się
funkcji Prezesa i Skarbnika, w związku z czym, Koło PZW 16 Sobienie-Jeziory NIE
MA Prezesa i Skarbnika. 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Koła PZW 16 Sobienie-Jeziory - rezygnacja Prezesa i Skarbnika Koła - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł