Walne zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2015 - Koło PZW Strzelce Op.- Miasto


Z A W I A D O M I E N I E!!!

Zebranie Sprawozdawcze za sezon 2015.

Zarząd Koła PZW Strzelce Opolskie informuje że:

Zebranie Sprawozdawcze z działalności koła za rok 2015

odbędzie się: 13 grudnia 2015r. w kawiarni Rybaczówka

o godzinie 9/00 .

W przypadku małej frekwencji drugi termin zebrania ustalono :

na godzinę 9/30 tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy szanownych kolegów 

      i  koleżanki do licznego uczestnictwa w tym zebraniu.                                               PROSIMY O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

Wędkarzu nie bądź obojętny na przyszłość swojego koła .

ZARZĄD KOŁA

PZW Strzelce Op - Miasto


Porządek Zgromadzenia Sprawozdawczego

 

 

 

                                                                                                                                                                            

      1.    Otwarcie zgromadzenia.

      2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

           3.     Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

            4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Koleżeńskiego.

           5.       Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.

           6.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

           7 .    Ustalenie sposobu głosowania w wyborach uzupełniających (jawne lub tajne).

              8.    Wybory uzupełniające do Zarządu Koła.

              9.   Ogłoszenie wyników.

         10 .   Informacje organizacyjne, w tym na temat wysokości składek członkowskich okręgowych.

        11.     Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele organizacyjno-sportowe. 

        12.     Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na rok 2016.

        13.     Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.

        14.     Podjęcie uchwał w sprawie:

                - akceptacji planu przychodów i wydatków w roku 2016 oraz upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia                   ewentualnych korekt do planu,

              - zatwierdzenia planu pracy Zarządu Koła. 

        15.     Wolne wnioski.

        16.     Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

        17.    Przyjęcie Uchwały Zgromadzenia.

        18.    Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

ZARZĄD KOŁA PZW Strzelce Op – Miasto.

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2015 - Koło PZW Strzelce Op.- Miasto - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł