Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła


Zarząd Koła „Okoń” w Goleniowie informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo –Wyborcze członków naszego Koła odbędzie się w dniu 05.02.2017 roku w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie Plac Lotników 1. Rozpoczęcie obrad
zaplanowano na godz.1100 .   

PORZĄDEK   WALNEGO ZGROMADZENIA:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku i regulaminu zebrania oraz ich zatwierdzenie.
 4. Wybór Komisji :
 1. komisji skrutacyjnej,

 2. komisji wyborczej,

 3. komisji uchwał i wniosków.

 1. Przedstawienie sprawozdań   za 2016 rok:
 • Zarządu Koła
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego
 • Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej
 1. Przedstawienie planu działania Koła na rok 2017.
 2. Przedstawienie planu budżetu Koła na 2017 rok.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
 4. Wybory:
 • Prezesa   Zarządu Koła
 • Członków Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów.
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Udzielenie  głosu przedstawicielowi   Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie.
 3. Dyskusja.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał i wniosków.
 5. Udzielenie głosu nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Koła.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł