Walne zgromadzenie 2017


Zarząd Koła zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie, zwołane na podstawie § 53 Statutu PZW, które odbędzie się 5 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w I terminie lub o godz. 10.15 w II terminie w Stanicy żeglarskiej „NEPTUN” przy ul. Wyzwolenia 16 w Barcinie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
3.    Uchwalenie porządku obrad
4.    Wręczenie odznaczenia wędkarskiego
5.    Wybór Komisji mandatowej
6.    Wybór Komisji wyborczej
7.    Wybór Komisji skrutacyjnej
8.    Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
9.    Sprawozdanie finansowe za rok 2016
10.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2016
11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i złożenie wniosku w sprawie  absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła
12.    Przedstawienie preliminarza budżetowego na rok 2017
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym
14.    Wystąpienia zaproszonych gości
15.    Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Koła w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła
16.    Podjęcie uchwał w sprawie sposobu głosowania, ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła
17.    Skompletowanie list kandydatów na Prezesa, do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła, na delegata i jego zastępcę na okręgowy zjazd delegatów
18.    Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników
19.    Uchwalenie planu działania Koła na rok 2017
20.    Uchwalenie budżetu Koła na rok 2017
21.    Wolne głosy i wnioski
22.    Zakończenie

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zgromadzenie 2017 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł