Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za sezon 2017.

/ 2 zdjęć


Z A W I A D O M I E N I E!!!
Zebranie Sprawozdawcze za sezon 2017.
Zarząd Koła PZW Strzelce Opolskie informuje że:
Zebranie Sprawozdawcze z działalności koła za rok 2017
odbędzie się: 3 grudnia 2017r. w siedzibie koła Rybaczówka o godzinie 9/00. W przypadku małej frekwencji drugi termin zebrania ustalono na godzinę 9/30 tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy szanownych kolegów i koleżanki do licznego uczestnictwa w tym ważnym dla nas wydarzeniu. 
PROSIMY O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZGROMADZENIU
Wędkarzu nie bądź obojętny na przyszłość swojego koła .
ZARZĄD KOŁA PZW Strzelce Op. - Miasto

Porządek Zgromadzenia Sprawozdawczego
Koła PZW Strzelce Opolskie-Miasto za 2017 r.

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowej, oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Rzecznika 
Dyscyplinarnego i Sądu Koleżeńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Informacje organizacyjne, w tym na temat wysokości składek 
członkowskich okręgowych.
8. Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele 
organizacyjno-sportowe.
9. Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na 
rok 2018.
10. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: akceptacji planu przychodów i 
wydatków w roku 2018 oraz upoważnienie Zarządu 
Koła do wprowadzenia ewentualnych korekt do planu,
12. Zatwierdzenia planu pracy Zarządu Koła,
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Przyjęcie Uchwał Zgromadzenia.
16. Zakończenie Zgromadzenia.

ZARZĄD KOŁA PZW Strzelce Op – Miasto.

 


4.5
Oceń
(4 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za sezon 2017. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł