Walne zgromadzenie 2018 Koła Nr 71 PZW w Barcinie


Zarząd Koła na podstawie § 54 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zwołuje i zaprasza kolegów wędkarzy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 4 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w I terminie lub o godz. 10.15 w II terminie w Stanicy żeglarskiej „NEPTUN”, ul. Wyzwolenia 16 w Barcinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Uchwalenie porządku obrad
 4. Wręczenie odznaczeń wędkarskich
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017 rok
 9. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2018 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym
 11. Uchwalenie planu działania Koła na 2018 rok
 12. Uchwalenie budżetu Koła na 2018 rok
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne zgromadzenie 2018 Koła Nr 71 PZW w Barcinie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł