Walne Zgromadzenie koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym

" times="" new="" roman","serif""=""> Zarząd
koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zwołuje na dzień 21 stycznia 2018  o godzinie 10:00 w pierwszym terminie  oraz o godzinie 10:15 w drugim terminie w
Sali GKS przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków
Koła. Należy zabrać legitymację członkowską.Serdecznie
zapraszamy. Plan
Zgromadzenia: l0 level1 lfo1"> Otwarcie
Zgromadzenia 10:00, stwierdzenie quorum ewentualne ogłoszenie II terminu.l0 level1 lfo1"> Otwarcie
Zgromadzenia w II terminie   10:15l0 level1 lfo1"> Powitanie
zaproszonych gości, przedstawicieli ZO, członków koła.l0 level1 lfo1"> Wybór
przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.l0 level1 lfo1"> Wybór
komisji mandatowej i skrutacyjnej.l0 level1 lfo1"> Wybór
komisji uchwał i wniosków.l0 level1 lfo1"> Sprawozdanie
z prac Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.l0 level1 lfo1"> Dyskusja
nad sprawozdaniami.l0 level1 lfo1"> Głosowanie
w sprawie przyjęcia sprawozdań.l0 level1 lfo1">  Przedstawienie preliminarza budżetowego.l0 level1 lfo1"> Głosowanie w
sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego.l0 level1 lfo1"> Przedstawienie
planu pracy koła.l0 level1 lfo1"> Głosowanie w
sprawie przyjęcia planu pracy koła.l0 level1 lfo1"> Wystąpienie
przedstawiciela Zarządu Okręgul0 level1 lfo1"> Wręczenie
odznaczeń związkowychl0 level1 lfo1"> Dekoracja
zwycięzców klasyfikacji GPx koła za rok 2017.l0 level1 lfo1"> Wolne głosy i
wnioskil0 level1 lfo1"> Głosowanie w
sprawie przyjęcia wniosków.l0 level1 lfo1"> Zakończenie
Zgromadzenia. font-family:" times="" new="" roman","serif""="">                                                                                                               
Prezes koła                                                                                                      
Zdzisław Braciszewski

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Walne Zgromadzenie koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł