Zaloguj się do konta

Ważne ! Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2016

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2016

- W trakcie połowu ryb na łowisku „złów i wypuść" zabrania się posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach. (wyjątek ryby z gatunku sum).

- Połów ryb odbywa się wyłącznie za pomocą haków bez zadziorowych lub pozbawianych zadzioru ( wyjątek stanowią łowiska karpiowe).  

- Na łowiskach złów i wypuść obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę.

- Na łowisku SIESTRZECHOWICE - ILAK  obowiązuje połów ryb tylko na sztuczną muchę.

Informacje dotyczące zasad amatorskiego połowu ryb w roku 2016 na wodach PZW Opole.

Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno;

- w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;

- w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie  II;

- rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;   

Uchwały  Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka obejmują:

- w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;

- w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego 

- w Nysie na odcinku 100 m od jazu przy elektrowni  ul. Szlak Chrobrego;

- w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;


Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku:

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi  ;           

- na starorzeczu rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec;  

Na Kanale Odry:

- w Zwanowicach i na odcinku 300m poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.  

- w Brzegu na odcinku 200 metrów  poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.  

Na Kanale Portowym w Opolu na rzece Odrze  ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.  

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej.

Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp.

Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845 ( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanych tablicami.

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW a na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:

1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Na Zbiorniku Michalice i Brzózki ustala się limit drapieżników (sandacz lub szczupak ) -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00).   

3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego wynosi 30 cm. Limit 3 sztuki w ciągu doby ( doba  jw.)

4. Wymiar ochronny okonia  wynosi 18 cm, oprócz zbiornika Kluczbork, na którym obowiązuje wymiar ochronny 23 cm.  Limit 10 sztuk w ciągu doby (doba jw.)

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.

6. Wymiar ochronny pstrąga potokowego  wynosi 30 cm.

7. Wymiar ochronny karpia 30 cm a górny wynosi  70 cm.

8. Na wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.) Limit nie obowiązuje na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Michalice, Kluczbork i Brzózki.

9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających dozwolony jest  od 01 maja.

10. Zakaz połowu ryb na „żywca"  i „martwą" rybkę", a także  jej części na zbiornikach zaporowych obowiązuje od 01 stycznia do 31 maja zaś  na pozostałych wodach Okręgu od 01 stycznia do 30 kwietnia.

11. Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry.

12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym  z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".

13. Na łowisku „złów i wypuść" na Białej Głuchołaskiej obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

14. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit  i okres ochronny bolenia.

15. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2016 r.-30.04.2016 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

16. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura 70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie (amur + karpiem).

17. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę.

18. Dopuszcza się stosowanie haków zadziorowych na karpiowych łowiskach „złów i wypuść".

19. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja, a wymiar ochronny to 50cm.

20. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice i Brzózki ( patrz pkt. 2 i  17).

21. Znosi się całkowicie limit dobowy suma (dotyczy również łowisk „złów  i wypuść"). Nie dotyczy rzeki Odry gdzie limit wynosi 3 sztuki.

22. Zakaz połowu metodą  tzw. „na szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.                          

23.Wymiar ochronny szczupaka dolny 50 cm oraz górny 80 cm.       

24. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. spinning i sztuczna mucha.

25. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.

Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 8-03-2015 r.

W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, - wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

  

Przypominamy:

- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.

 (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ).

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką w powiatach:  Brzeg 694343759, Głubczyce 694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 694600291, K-Koźle 691398977, Namysłów 694837105,  Nysa 604440595, Opole Ziemskie 782416054, Opole Grodzkie  739000606 , Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997).

- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595

- Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.  

- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska, ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).

- W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości.

- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego.

- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.

-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/oraz w siedzibach Kół.

- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące uchwałami Zarządu Okręgu mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód na zbiornikach zaporowych, w trakcie zawodów wędkarskich itp.

- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.

- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/w zakładce „zasady wędkowania" oraz w siedzibach Kół.


Wykaz   wód   nizinnych

 

Rzeka Odra – I.1. Obwód rybacki rzeki  Odry nr 1

Od 98 + 600 km rzeki Odry   w m. Kędzierzyn Koźle do ujścia rz. Mała Panew w m. Czarnowąsy wraz z wodami jej dopływów, kanałami, starorzeczy. Wody wchodzące w skład obwodu: Kanał Ulgi, Krepa, Łęcka Woda, Jakubowicki Potok,

Grudynia, Ligocki Potok)

 

Rzeka Odra – I.2. Obwód rybacki rzeki  Odry nr 2  

Od ujścia rzeki Mała Panew w Czarnowąsach do progu jazu w m. Lipki wraz z jej dopływami, kanałami, starorzeczami. Wody wchodzące w skład obwodu Stobrawa, Baryczka, Bogacica, Kluczborska Struga, Budkowiczanka, Bystrzyna,

Brodecka Rzeka, Pruszko, Żydówka, Kanał Odry w Zwanowicach ), Wołczyńska Struga

Rzeka Osobłoga – I.11Obwód rybacki rzeki  Osobłoga nr 1

Od granicy państwa do ujścia do rz. Odry w m. Krapkowice wraz z wodami jej dopływów (rzeki wchodzące w skład obwodu

Prudnik, Potoczyna).

Rzeka Mała Panew – II.2 Obwód rybacki  Zbiornik Turawa na rzece  Mała Panew nr 2

Od ujścia rzeki Lublinica w m. Zawadzkie do ujścia rz. Mała Panew do Odry, z wyłączeniem zbiornika Turawa (wody wchodzące w skład obwodu Smolina, Bziniczka, Wiślina, Wilczarnia, Rosa, Libawa, Pruszkowski Potok, Swornica)

 

Rzeka Nysa Kłodzka   - III.3 Obwód rybacki  Zbiornik Otmuchów na rzece  Nysa Kłodzka nr 3

Od progu zb. Kozielno do zapory zb. Otmuchów wraz z jej dopływami  z wyłączeniem zbiornika Otmuchów (wody wchodzące w skład obwodu   Młynówka,   Tarnawka)  

Rzeka Nysa Kłodzka   - III.4 Obwód rybacki  Zbiornik Nysa na rzece  Nysa Kłodzka Nr 4

Od zapory   zb. Otmuchów do zapory zb. Nysa wraz z jej dopływami  z wyłączeniem zbiornika Nysa (wody wchodzące w skład obwodu, Jawornik, Czerwony Potok, Łuża, Biała Głuchołaska, Płocha, Przedpola, Kwiatówka)

 

 Rzeka Nysa Kłodzka – III.5 Obwód rybacki rzeki  Nysa Kłodzka nr 5

 Od zapory zb. Nysa do ujścia rzeki do Odry (wody wchodzące w skład obwodu Młynówka, dopływ Nysa Południe,

Ścinawa, Młynówka Bielicka, Starorzecze Jasienica, Starorzecze Drogoszów)

Rzeka Widawa – V.2 Obwód rybacki  Zbiornik Michalice na rzece  Widawa nr 2

Od zapory zb. Stradomia do zapory zbiornika Michalice z wyłączeniem zbiornika Michalice.  Rzeki wchodzące w skład obwodu

Stradomka, Czarna Widawa, Biała Widawa, Miłka, Osuch, Jarząbek, Studnica, 8f Głuszyna, Strzałka

Rzeka Opawa – Obwód rybacki rz. Opawa nr 1

Obejmuje wody rzeki Opawa na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub, po których granica Rzeczpospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu, wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wody wchodzące w skład obwodu;

 9a Molina, 9bMłynówka).

 Rzeka Psina   - Obwód rybacki rzeki Psina – nr 1

Obwód obejmuje wody rzeki Psina od jej źródeł do ujścia do rzeki Odry w pobliżu m. Nieboczowy, wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka (wody wchodzące w skład obwodu; Złotnik, Sucha Psina, Morawa,  Rozumicki Potok, Biała Woda,  Grabia, Troja).

 

 Rzeka Kłodnica – Obwód rybacki rzeki Kłodnica – nr 2

Na odcinku od jazu w Pławniowicach do ujścia do rzeki Odry w mieście Kędzierzyn Koźle wraz z wodami w korycie Kanału Gliwickiego od bramy dolnej śluzy Dzierżno do jego ujścia do rzeki Odry wraz z wodami dopływów i starorzeczy z   wyłączeniem rz. Drama i potoku Toszeckiego (wody wchodzące w skład obwodu Jaryszowice,  Dziedzinka,  Bojszowski Potok,

  Kanał Kłodnicki,  Kanał Gliwicki, Kanał Kędzierzyński).

 

Rzeka Pratwa – Obwód rybacki rzeki Pratwa – nr 1

Obwód obejmuje wody rzeki Pratwa od jej źródeł do ujścia rzeki Prosna, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy (wody wchodzące w skład obwodu rzeka Pratwa)

Zbiorniki zaporowe

Zbiornik Turawa

Zbiornik Otmuchów

Zbiornik Nysa

Zbiornik Michalice

Zbiornik Brzózki

Zbiornik Ujazd

Zbiornik Kluczbork

 

WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA w OKRĘGU PZW W OPOLU

Rzeka   krainy pstrąga   i   lipienia

Szczegółowe   granice   wód   krainy   pstrąga   i   lipienia

Miasto   gmina

Dozwolone   przynęty   i   inne   specjalne ograniczenia   i   zakazy

Raczyna

Od   granicy   państwa   do   ujścia   wraz   ze   wszystkimi dopływami.

Otmuchów

Przynęta   sztuczna-   dozwolone   metody spinningowa   i   muchowa

Świdna

Od   granicy   państwa   do   ujścia   wraz   ze   wszystkimi dopływami.

Otmuchów

Przynęta   sztuczna-   dozwolone   metody spinningowa   i   muchowa

Widna

Od   granicy   państwa   do   ujścia   wraz   ze   wszystkimi dopływami.

Otmuchów

Przynęta   sztuczna-   dozwolone   metody spinningowa   i   muchowa

Kamienica

Od   granicy   państwa   do   ujścia   wraz   ze   wszystkimi dopływami.

Otmuchów

Przynęta   sztuczna-   dozwolone   metody spinningowa   i   muchowa

Biała Głuchołaska

Opinie (1)

jurek

Gratki Krzysztof , no i wędkarze już będą dużo wiedzieć , pozdrawiam Jurek. [2015-12-20 14:47]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

I to już koniec

Z przykrością informuję całą społeczność wędkarską, że z dniem 3…