Wędkarstwo a samorządy

/ 1 komentarzy / 8 zdjęć


Po majowych wyborach samorządowych w roku 2010 w miesiącu czerwcu rozpoczęły działalność odrodzone samorządy terytorialne. Nastał nowy rozdział w historii współpracy organizacjami pozarządowymi z nowo wybranymi władzami naszych małych ojczyzn. Zmieniły się wzajemne relacje i nastał czas współpracy na rzecz mieszkańców miast i gmin na terenie, których działają takie stowarzyszenia jak np. Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Przez te 25 lat z przyjaznymi władzami samorządowymi Miasta Kutno zorganizowaliśmy szereg działań na rzecz tutejszego środowiska lokalnego i osób potrzebujących . Przykładem tego niech będą :

- kilkuletnia współpraca przy organizacji kutnowskiej wigilii

- pomoc w postaci paczek żywnościowych dla osób potrzebujących wskazanych przez miasto

- wspomożenie kutnowskiego banku żywności

- organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży „Czas na zdrowe hobby”

- wspomaganie przez Radę Miasta meczów spinningowego rozgrywanego w dniu „Święta Niepodległości”

- pomoc Prezydenta Miasta przy organizacji morskich mistrzostw Kutna

- coroczna organizacja obchodów „Dnia Wędkarza” przy współdziałaniu z instytucjami podległymi Prezydentowi : KDK, Muzeum Regionalne i inne

- współpraca z miastem przy organizacji konkurów plastycznych o tematyce wędkarskiej na tle działań proekologicznych

- wykonanie kilkudziesięciu koszy do gry w koszykówkę na placach osiedlowych

- wspomaganie I ligowej drużyny koszykówki żeńskiej

Wspomagały nas również samorządy gminne : Gminy Kutno, Gminy Nowe Ostrowy, Gminy Krośniewice i Gminy Bedlno. Wielokrotnie wspomagał nas samorząd terytorialny województwa łódzkiego.

W związku z ćwierćwieczem wspólnych działań na nasz wniosek Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie nadał Radzie Miasta w Kutnie medal za „Działalności dla Mazowieckiego Wędkarstwa”. Uchwałą Zarządu Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno Rada Miasta w Kutnie została wyróżniona statuetką wędkarza za „ćwierćwiecze współpracy na rzecz dobra mieszkańców Miasta Kutno”.

Przedstawiciele naszego Koła w osobach : Zbigniew Gralewski – Prezes Koła, Andrzej Cichowski - Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej i Jan Błaszczyk – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w imieniu władz Okręgu i Koła przekazali na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w Kutnie Grzegorza Chojnackiego i Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji tejże Rady Joanny Podemskiej przyznane wyróżnienia. Prezes Koła uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta zwołanej dla uczczenia 25 lat kutnowskiej samorządności.

 


5
Oceń
(5 głosów)

 

Wędkarstwo a samorządy - opinie i komentarze

Artur z KetrzynaArtur z Ketrzyna
0
Nie ważne kto by piastował w urzędach samorządowych, jak się do nich nie zwrócimy z propozycją współpracy, nie wyrazimy chęci zrobienia czegoś dla społeczeństwa i regionu zgodnie z założeniami naszego statutu. Nie ma mowy o współpracy w ramach zlecenia wykonania zadań publicznych. A taka współpraca zarządów kuł i okręgów wychodzi na dobre regionowi i nam wędkarzom. W budżecie samorządów kisną pieniądze na takie cele, trzeba tylko wyjść z inicjatywą i pomysłem. W ten sposób pozyskacie dodatkowe środki nie tylko na imprezy ale i infrastrukturę waszych łowisk, idt. (2015-06-28 08:33)

skomentuj ten artykuł