Wędkarz Roku 2020-Zmiana regulaminu.
Zarząd Koła
„ENERGETYK” na posiedzeniu w dniu 04.06.2020 r. oraz po telefonicznych
uzgodnieniach z wszystkimi członkami Zarządu  
w dniu 08.06.2020 r.,

w związku  odwołanymi z powodu
koronowirusa, zawodami ujętymi w rocznym harmonogramie w okresie od 19.04.2020
r. do 24.05.2020 r. i zawodami podlodowymi, które nie odbyły się z uwagi na
niesprzyjające warunki pogodowe, przy uwzględnieniu zmiany terminów zawodów
spinningowych z dnia 03.05.2020 r. oraz zawodów spławikowych z dnia 24.05.2020
r. ( uchwała Nr 7/2020 z dnia 04.06.2020 r. ), podjął uchwałę o zmianie
regulaminu konkursu „Wędkarz Rok 2020”.Zmiany:1. Za punktem 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: „ Dla rozstrzygnięcia konkursu
„Wędkarz

    Roku 2020”   musi zostać rozegranych co najmniej 6
zawodów. W przypadku rozegrania

    mniejszej ilości zawodów konkurs
pozostaje nierozstrzygnięty”.            2. Pkt. 4a
otrzymuje brzmienie:” Do ostatecznego obliczenia sumy punktów zawodnika

                zostaną uwzględnione
punkty z sześciu zawodów, na których zawodnik osiągnął ich

                największą liczbę”.35.45pt"> 35.45pt"> 35.45pt">Za Zarząd Koła


 


4.4
Oceń
(7 głosów)

 

Wędkarz Roku 2020-Zmiana regulaminu. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł