Wpisowe w przypadku opłacania składek po 30.04.2020


Informacja okręgu PZW Poznań ws. wnoszenia wpisowego przy wnoszeniu składek online
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ ONLINE - WPISOWE
Okręg PZW w Poznaniu informuje, że wędkarz wnoszący składki roczne on-line po 30 kwietnia traktowany jest jako członek nowo wstępujący do PZW i pobierane jest wpisowe w wysokości 25 zł.

Skorzystanie z możliwości wniesienia wpisowego w wysokości 1 zł przez wędkarzy, którzy w roku 2019 byli członkami PZW jest możliwe tylko i wyłącznie przy wnoszeniu składek rocznych u skarbnika Koła.
W załączeniu: w sprawie zwolnienia z wpisowego Okręg PZW w Poznaniu cytuje apel Wiceprezesa Zarządu Głównego PZW kol. Wiesława Misia celem poinformowania o zasadach zwalniania z wpisowego członków PZW po 30 kwietnia br.:

cyt: Wiesław Miś, Prezes Zarządu Okręgu PZW Opole

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Z satysfakcją pragnę odnotować, że rozluźniane są obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, które mam nadzieję pozwolą na uprawianie naszego wspaniałego hobby. Rozluźnienie jednak ma charakter warunkowy, w związku z czym apeluję do wszystkich udających się nad wodę, aby zachować odpowiednie, choćby regulaminowe 10 - metrowe odstępy między wędkującymi oraz stosować się do innych nakazów, takich jak obowiązkowe stosowanie maseczek w miejscach nakazanych.
Teraz od nas zależy, czy możliwość wędkowania będzie trwała, czy też przez nierozwagę niektórych naszych „kolegów” zostaniemy tej przyjemności po raz kolejny pozbawieni.
Wszystkich tych, którzy nie opłacili składek na rok 2020 zapraszam do skarbników kół. Tam gdzie będzie to w najbliższym czasie utrudnione, polecam możliwość elektronicznego opłacenia składek. Pragnę także zauważyć, że na nasz wniosek Zarząd Główny PZW przyjął uchwałę, na mocy której wszyscy ci, którzy z obiektywnych względów nie wnieśli składek do końca kwietnia br., będą to mogli uczynić do końca 2020 r., po wniesieniu symbolicznego wpisowego w wysokości 1 zł. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy wnieśli składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r. W pozostałych przypadkach nadal obowiązywać będzie składka 25 zł.

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Wpisowe w przypadku opłacania składek po 30.04.2020 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł