Walne zgromadzenie koła w Barcinie 11.12.22.


Zarząd Koła na podstawie § 54 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie.
Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w I terminie lub godz. 10.15 w II terminie w Stanicy żeglarskiej Neptun ul. Wyzwolenia 16 w Barcinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Uchwalenie porządku obrad
 4. Wręczenie odznaczenia i pucharów.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2022 rok
 9. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2023 rok
 10. Dyskusja
 11. Uchwalenie planu działania Koła na 2023 rok
 12. Uchwalenie budżetu Koła na 2023 rok
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Walne zgromadzenie koła w Barcinie 11.12.22. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł