Wybór Zarządu Koła nr.18 w Górznie 2016

/ 15 zdjęć


W dniu 27 listopada w Domu Kultury w Górznie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Koła Wędkarskiego nr 18 w Górznie na 113 członków koła przybyło 16.Zebranie otworzył prezes

koła kol. Łukasz Blinkiewicz po przedstawieni harmonogramu zebranie jednogłośnie został przewodniczącym

zebrania.Powołano komisje wyborczą,uchwał i skrutacyjną.Prezes przedstawił działalność koła na przestrzeni

ostatnich 4 lat jak również przedstawił działalność sportową koła.Komisja Rewizyjna wnioskowała o wotum zaufania

dla odchodzącego Zarządu.Po przedstawieniu kandydata na prezesa został wybrany 15 głosami za i jednym

wstrzymującym kol. Cezary Wąsicki .W skład  Zarządu koła weszli kol. Leszek Łabiszewski- skarbnik

kol.Grzegorz Klonowski-sekretarz kol.Mirosław Szamot-gospodarz kol.Krzysztof Górski - kapitan sportowy

kol.Jerzy Urbański-członek.Komisja Rewizyjna kol. Zbigniew Ziółkowski - przewodniczący

kol.Jan Pankowski - członek kol. Rafał Stasiak - członek

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Wybór Zarządu Koła nr.18 w Górznie 2016 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł