Wyborów ciąg dalszy

/ 3 komentarzy

              W czwartek, 2 lutego, cztery dni po walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym koła, członkowie nowo wybranego zarządu spotkali się, by ostatecznie ukonstytuować Zarząd. I tak na wniosek Prezesa Koła kol. Ryszarda STYPERKA podział stanowisk w Zarządzie Koła wygląda następująco:
            Zastępca Prezesa ds. sportu             - kol. Paweł STYPEREK
            Skarbnik                                          - kol. Eugeniusz  SZAJ
           Sekretarz                                          - kol. Zbigniew  JĘDRYS
           Gospodarz                                        - kol. Ryszard  KLIMPEL
          Członek Zarządu                               - kol. Jakub  BALCEREK
          Członek Zarządu                               - kol. Jacek  GALAS    
Na posiedzeniu zarządu obecny był również kol. Bogdan GMEREK, który przekazał podział funkcji w nowo wybranej Komisji Rewizyjnej.  I tak:
        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej       - kol. Bogdan  GMEREK
        Zastępca                                                 - kol. Sławomir  KORCZ
       Sekretarz                                                 - kol. Marcin  RUCIŃSKI
Prezes przekazał informacje odnośnie podziału funkcji w Sądzie Koleżeńskim Koła. I tak:
        Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego   – kol. Maciej  LENARCZYK
        Zastępca                                               -  kol. Tomasz   HENKA
        Sekretarz                                              -  kol. Maciej  URBANIAK
Wybrano również Rzecznika Dyscypliny, którym został kol. Marian  GIERUSZEWSKI.
Zarząd Koła Uchwałą nr 9/2017 powołał komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską w składzie:
       Przewodniczący                                      - kol. Bogdan  GMEREK
      Zastępca                                                  - kol. Mirosław  Janiszewski
      Sekretarz                                                  - kol. Zbigniew  JĘDRYS
Kol. Piotr STEC podjął się wspólnie z kol. Bogdanem GMERKIEM prowadzić kronikę koła.
Postanowiono również by posiedzenia Zarządu Koła odbywały się w  ostatni czwartek miesiąca.w od g. 16.00 do 18.00
Egzaminy na kartę wędkarską w dniach i godzinach posiedzenia zarządu.
Skarbnik Koła przyjmuje składki bez zmian – w każdy piątek od g. 16.00 do g.18.00
I to by były najważniejsze informacje z pierwszego posiedzenia Zarządu Koła "Chrobry"
 
 
 

 


2.7
Oceń
(7 głosów)

 

Wyborów ciąg dalszy - opinie i komentarze

piotr 0206piotr 0206
0
Wyborów ciąg dalszy niezbyt optymistyczny. Zarząd Koła Uchwałą nr 9/2017 powołał komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską w składzie: Przewodniczący - kol. Bogdan GMEREK Zastępca - kol. Mirosław Janiszewski Sekretarz - kol. Zbigniew JĘDRYS Zarząd koła nie ma takich uprawnień. Statut PZW &46 Do zakresu działania zarządu okręgu należy: pkt.29) powoływanie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską. Zarząd koła typuje członków do komisji na kartę wędkarską na specjalnym druku. patrz/druki do pobrania/ i przesyła do zatwierdzenia do ZO PZW. Po zatwierdzeniu przez ZO komisja egzaminacyjna staje się władnym organem do przeprowadzenia egzaminów. Jak na razie zgodnie z przepisami koło komisji egzaminacyjnej nie posiada.Początek rewelacyjny. (2017-02-06 23:45)
zbych51zbych51
0
Nieprawidłowości z Komisją Egzaminacyjną na kartę wędkarską zostały poprawione i zgodnie z &56 pkt 18 wystąpiliśmy do ZO PZW z wnioskiem, o powołanie w/w komisji. Oczywiście na odpowiednim druku . Skład komisji bez zmian. (2017-02-10 17:12)
piotr 0206piotr 0206
0
Szkoda że tej nieprawidłowości nie spostrzegł nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej który jest zarazem typowany na Przew. Komisji Egzaminacyjnej. (2017-02-21 10:53)

skomentuj ten artykuł