WYBORY w Kole PZW nr 168

/ 1 komentarzy / 13 zdjęć


                  Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła PZW nr 168 „Chrobry” rozpoczęło się zgodnie z planem 29 stycznia 2017roku w Klubie „Korona” na osiedlu Bolesława Śmiałego o godzinie 10.15 , w drugim terminie.
                Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Bogdan Gmerek witając przybyłych  członków koła ( na 144 obecnych było 35), oraz gościa z Zarządu Okręgu PZW Poznań – kol. Leszka CZARNYSZEWICZA.
              Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie kol. Zbigniewa JĘDRYSA , a na Sekretarza kol. Barbarę GMEREK.                        Przewodniczący zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag. Realizując porządek obrad wybrano komisję uchwał i wniosków, skrutacyjną i połączoną  komisję mandatową  z wyborczą, po czym sprawozdania  ze swojej działalności w 2016 roku złożyli kolejno – Prezes Koła za Zarząd,  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
             Sprawozdania zostały przez zgromadzonych przyjęte jednogłośnie. Następnie na wniosek komisji rewizyjnej przyjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.
           Realizując kolejny punkt porządku obrad Prezes Koła przedstawił plan działania koła na 2017 rok (przyjęto jednogłośnie), a następnie preliminarz budżetowy na 2017 rok ( przyjęto jednogłośnie).
          Przed przystąpieniem do części wyborczej zebrania głos zabrał ustępujący Prezes Koła, który podziękował wszystkim za współpracę i ogłosił, że nie będzie kandydował na fotel prezesa koła. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował  kol. Bogdanowi Gmerkowi za długoletnią działalność w zarządzie koła oraz  wyraził nadzieję, że będzie służył nowemu zarządowi swoim doświadczeniem w kolejnych latach i  w ramach podziękowania wręczył mu pamiątkowy dyplom w formie grawertonu.
         W części wyborczej zebrania ustalono skład ilościowy zarządu (7 wraz z prezesem), sądu koleżeńskiego ( 3 ) i komisji rewizyjnej (3), a także jednogłośnie przyjęto by wyborów do władz i organów koła , a także na delegata na okręgowy zjazd delegatów i jego zastępcę dokonać w sposób jawny.
         Następnie  Przewodniczący  Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na Prezesa , do Zarządu Koła, do Komisji Rewizyjnej oraz do Sądu Koleżeńskiego i na Delegata i jego Zastępcę na okręgowy zjazd delegatów.
        Wszystkie zgłoszone osoby zgodziły się na wybór, nikt z zebranych na sali nie miał do tych osób uwag. Nie zgłoszono również innych kandydatur .
       Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory w wyniku których:
Prezesem Koła wybrany został jednogłośnie kol. STYPEREK  Ryszard
Do Zarządu Koła wybrano (jednogłośnie) kolegów: BALCEREK Jakub, GALAS Jacek, JĘDRYS  Zbigniew, STYPEREK Paweł,        KLIMPEL  Ryszard oraz SZAJ Eugeniusz.
Do Sądu Koleżeńskiego Koła wybrano(jednogłośnie ) kolegów: HENKA  Tomasz, LENARCZYK  Maciej i URBANIAK  Maciej.
Do  Komisji Rewizyjnej Koła wybrano kolegów: GMEREK  Bogdan ( 33 głosy), RUCIŃSKI Marcin(28) i KORCZ Sławomir (27), nie wybrano kol. RACZYŃSKIEGO Leszka (17).
Na Delegata wybrano kol. Zbigniewa  JĘDRYSA a na jego zastępcę kol. Bogdana  GMERKA.(jednogłośnie)
            Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami statutu PZW i regulaminu obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego koła PZW okręgu  poznańskiego, pogratulował  nowo wybranemu prezesowi i przekazał mu głos.
           Kol. STYPEREK Ryszard – nowy PREZES  KOŁA - podziękował  wyborcom za zaufanie i obiecał, że dołoży starań by koło funkcjonowało nie gorzej jak do tej pory.
                W części końcowej zebrania wystąpił gość zgromadzenia – Członek Zarządu Okręgu Poznańskiego PZW -  kol. Leszek  CZARNYSZEWICZ, który przybliżył problematykę współpracy między okręgami, dostępności wód, a także aktualności w sprawie zarybień akwenów w naszym okręgu.
Odpowiadał również na pytania z sali  min:
czy zbiornik Radzyny ma zostać zamknięty?
czy tereny przy rzece Warcie są dostępne dla wędkarzy – podobno są to tereny zalewowe i wjazd na nie  jest karany mandatem ( był taki przypadek)?
czy ustalono sprawcę zatrucia rz. Warty i co dalej z tą sprawą bo ucichło w mediach?
czy rz. Warta będzie jeszcze zarybiana?
          Następnie wystąpił skarbnik koła – kol. SZAJ Eugeniusz,  który przedstawił wysokość składek w 2017 roku, oraz terminy ich opłacania.
Na zakończenie zebrania Przewodniczący Zgromadzenia wraz z zaproszonym gościem i „starym” prezesem koła wręczyli wyróżnienia:
   - „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” powiększonaPrezes firmy DEZPOL – kol. GALAS Jacek
  - „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” – kol. BALCEREK Jakub     i kol. KORCZ Sławomir.
Specjalne podziękowanie za długoletnią pracę w zarządzie koła i dyplom-grawerton otrzymała kol. GMEREK Barbara. Podobne podziękowanie otrzymał kol. SOBAŃSKI Sławomir - właściciel firmy "Usługi Komunalne", aktywnie wspierający nasze koło.
           Przewodniczący Zgromadzenia podsumował  wyniki współzawodnictwa „O tytuł Wędkarza Roku 2016”
Tutaj bezapelacyjnie I miejsce zajął kol. Ryszard STYPEREK, miejsce drugie wywalczył  kol. Jakub BALCEREK , a trzecie kol. Jacek GALAS.  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali okazałe puchary.
I tym miłym akcentem zakończono zebranie.
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że obrady toczyły się w rzeczowej, nie mniej jednak koleżeńskiej i życzliwej atmosferze.
Do zobaczenia nad wodą.
 
 

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

WYBORY w Kole PZW nr 168 - opinie i komentarze

piotr 0206piotr 0206
0
Szanowni Koledzy sprawy naszego koła były mi zawsze bardzo bliskie. Ze szczególną uwagą śledziłem jego działalność. Boleję że ze względów osobistych nie mogłem uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Wybór nowego zarządu stał się jednak faktem. Ten wybór jest kol. wyrazem poparcia i zaufania jakim obdarzyli Was wędkarze. Każde wybory niosą za sobą nowe oczekiwania. Praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności wędkarskiej nie jest łatwa. W swej pracy napotkacie na wiele trudności. Jestem jednak przekonany że nabyte wcześniej umiejętności pozwolą na rozwiązanie stających przed Wami problemów. Z tej to okazji składam nowo wybranemu Zarządowi Koła gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzonych celów w nowej kadencji. Z poważaniem piotr 0206 (2017-02-03 23:40)

skomentuj ten artykuł