Wykaz wód udostępnionych do wędkowania 2024 Okręgu PZW w Skierniewicach


Wykaz wód udostępnionych do wędkowania Okręgu PZW w Skierniewicach w 2024
Obwód rybacki rzeki Rawki nr 1 – pow. 399,38 ha
UWAGA: Zgodnie z Planem Ochrony Rezerwatu Rzeki Rawki obowiązuje zakaz łowienia: Odcinek od źródła do
zbiornika zaporowego Tatar Górny w Rawie Maz. (bez zbiorników zaporowych). Odcinek od ujścia rzeki Korabiewki
do tamy w Joachimów Ziemiary.
Obejmuje wody rzeki Rawka na odcinku od jej źródeł do rzeki Bzury oraz położone na rzece zbiorniki zaporowe:
Regnów, Chojnatka, Tatar Górny, Tatar Dolna w Rawie Maz., Żydomice, Józefin, Lesisko, Kurzeszyn, Doleck,
Kamion, Suliszew wraz z jej dopływami rzeki Białka, Korabiewka, Rylka, Krzemionka oraz wodami starorzeczy i
innymi zbiornikami wodnymi o ciągłym dopływie lub odpływie lub do rzek j.w.
Obwód rybacki rzeki Pisi nr 1 – pow. 130,05 haObejmuje wody rzeki Pisia Tuczna, Pisia Gągolina od źródeł do ujścia do rzeki Bzury, wraz z wodami jej dopływów
oraz starorzeczy i zbiorników wodnych tj. Zbiroża k/Mszczonowa, Hamernia, Korytów, Zalew Żyrardów oraz
innymi zbiornikami o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2 – pow. 192,8 ha
UWAGA: Klewków – obręb chroniony. Obręb ochronny nr 1 w miejscowości Klewków, gm. Łowicz, obejmujący
odcinek rzeki Bzura na długości 50 m powyżej i 100 m poniżej stopnia piętrzącego zlokalizowanego powyżej ujścia
rzeki Słudwi do Bzury wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Słudwi do wysokości mostu, obręb ochronny ustanawia sięna czas nieokreślony.
Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Ochni do ujścia rzeki Rawka oraz z wodami jej dopływów
oraz wody starorzeczy i innych drobnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego
odcinka rzeki z wyłączeniem rzek Ochnia, Moszczenica, Mroga, Skierniewka.
Obwód rybacki rzeki Bzury nr 3 – pow. 247,4 ha
Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Rawka do jej ujścia do rzeki Wisła, rzeki Łasica na odcinku
od linii prostej łączącej obydwa brzegi po granicy Kampinowskiego Parku Narodowego w miejscowości Famułki
Brochowickie do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie do wód rzek j.w. Z obwodu rybackiego j.w. wyłącza się rzeki Rawka, Pisia, Utrata.
Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 – pow. 139,77 ha
Obejmuje wody rzeki Mrogi od źródeł do ujścia rzeki Bzury, zbiorniki Bogdanka, Rochna, Lisowice k/Brzezin.
Rogów, Jasień, Kołacin, Wierzbówka oraz Huta Józefów, Osiny Mrożyczka k/Głowna wraz z wodami jej dopływów
oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki lub
zbiorników j.w. Do obwodu rybackiego rzeki Mrogi nr 1 włączona jest rzeka Mrożyca.
Obwód rybacki rzeki Skierniewki nr 1 – pow. 70,25 ha
Obejmuje wody rzeki Skierniewki – Łupi od źródeł do ujścia do rzeki Bzury oraz zbiorniki Strobów, zalew Zadębie,
Skierniewice wraz z wodami starorzeczy o ciągłym odpływie lub dopływie do wód tej rzeki oraz inne drobne
zbiorniki wodne o stałym lub okresowym połączeniu z rzeką j.w.
UWAGA: zakaz połowu ryb na zalewie w Skierniewicach w odległości mniejszej niż 120 m od kładki pieszo
rowerowej (granicy cofki - ujścia rzeki Łupia do zbiornika) oraz z pomostów i plaży pomiędzy pomostami.
Zbiorniki bezodpływowe
Bełchów
Strobów
Przy Lipowej
Kozłów Biskupi (Boryszew)
Chodaków (Plecewice)
Wiskitki
Rydwan
Jeżów
Mysłaków
Za Laskiem
Ossowice
Paplin
Zabrania sie zabierania ryb z łowisk „No Kill”, po odhaczeniu należy niezwłocznie wypuścić do łowiska
„catch&release” w roku 2024 z następujących zbiorników:
a. Staw rozlany w Wiskitkach
b. Staw nr 2 Ossowice
c. Zbiornik miejski Probek w Brzezinach
d. Zbiornik w Rogowie
e. Stawy buforowe w Rawie Mazowieckiej
f. Józefin
g. Paplin
h. na odcinku rzeki Rawka, 300 metrów od zapory zbiornika Tatar dolna
Obowiązuje całkowity zakaz połowu:
a. mały staw przy zbiorniku w Bełchowie
b. zbiornik w Strobowie zlokalizowany na działce nr 731/2


 


4.4
Oceń
(7 głosów)

 

Wykaz wód udostępnionych do wędkowania 2024 Okręgu PZW w Skierniewicach - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł