Wykupywanie zezwoleń na rok 2021 w kole PZW nr 171 Bolewice


Informujemy, że można już dokonywać zakupów znaczków i zezwoleń na wędkowanie na wodach okręgu poznańskiego za 2021r.

Zezwolenia można nabyć po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel.: 501 787 737 u skarbnika koła kol. Tomasza Wituckiego.

Opłata roczna przy kontynuacji składek w roku 2021r. wynosi 310 zł + ewentualnie cegiełka w wysokości 2 zł.
Z wyszczególnieniem ponoszonych opłat zapoznać można się szczegółowo w zakładce SKŁADKI.

Rejestr połowów za rok 2020 należy zdać w Kole wędkarskim do dnia 30 kwietnia 2021r. i nie później niż do dnia wnoszenia składek członkowskich na nowy rok kalendarzowy.Nie prowadzenie rejestru jak również nie zdanie rejestru jest naruszeniem §14 ust. 1 pkt. 1 i 5 Statutu PZW i może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec członka Związku. Ponadto członek Związku, który uchyla się od obowiązku zdania rejestru traci prawo do ulg w składach członkowskich.

 


4
Oceń
(5 głosów)

 

Wykupywanie zezwoleń na rok 2021 w kole PZW nr 171 Bolewice - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł