Wymiana kart wędkarskich-ZO Poznań


Komunikat ze strony ZO Poznań:

Informujemy, że Starostwa nie wymieniają nieważnych kart wędkarskich (wydanych przez PZW przed 1997 r.). Wędkarz musi okazać się aktualnym (nowym) zaświadczeniem o zdanym egzaminie na kartę wędkarską!
Każdy wędkarz mający nieważna kartę wędkarska musi zdać ponownie egzamin na kartę wędkarską.
Wędkarz ponosi koszt egzaminu na kartę wędkarską zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu. Koło, może zwolnić z wnoszenia takiej opłaty za egzamin jeżeli ma stosowna uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła o nie pobieraniu opłat za egzaminy na kartę wędkarską.

PS. Wędkarze posługujący się kartą wędkarska sprzed 1997 r. przez ostatnich 10 lat faktycznie wędkowali bez uprawnień i narażali się na mandat karny za brak karty wędkarskiej. Karty te powinni bezpłatnie wymienić do końca 1998 r. Po tym terminie straciły ważność i zobowiązani byli zdać ponownie egzamin na kartę wędkarską.

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Wymiana kart wędkarskich-ZO Poznań - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł