Zaloguj się do konta

Wyniki zawodów dla dzieci i młodzieży z okazji Zakończenia wakacji

Klimkówka, dnia 11 września 2016 r

P R O T O K Ó Ł

z zawodów w dyscyplinie spławikowej przeprowadzonych  w dniu 11 września  w miejscowości Klimkówka  na Zbiorniku
Wodnym "Klimkówka"


1.     Rodzaj zawodów: towarzyskie

2.     Organizator (nazwa: Koła/ Klubu PZW*) Koło PZW "Klimkówka

3.     Komisja sędziowska stwierdziła należyte/ wadliwe* przygotowanie terenu

4.     Liczba zawodników:  7


fixed;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid black;
mso-border-insidev:.5pt solid black">
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Lp.


border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

W kategorii


border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Zgłoszonych


border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Startujących


border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sklasyfikowanych


border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Zdyskwalifikowanych


border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Dziewczęta


solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

0


border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Chłopcy


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

0


border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

RAZEM


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

7


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

7


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

7


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

0
5.      ZWYCIĘŻYLI :


border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid black;
mso-border-insidev:.5pt solid black">
border-left:windowtext;border-bottom:black;border-right:black;border-style:
solid;border-width:1.0pt;mso-border-top-alt:windowtext;mso-border-left-alt:
windowtext;mso-border-bottom-alt:black;mso-border-right-alt:black;mso-border-style-alt:
solid;mso-border-width-alt:.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


Lp.


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


KATEGORIA


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


MIEJSCE


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


NAZWISKO  I 
IMIĘ


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


Uzyskane pkt.


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-top-alt:windowtext;
mso-border-left-alt:black;mso-border-bottom-alt:black;mso-border-right-alt:
windowtext;mso-border-style-alt:solid;mso-border-width-alt:.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Otrzymał
NAGRODY


border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;
border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


2


border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


Dziewczęta


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Anna Michałowska


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

33


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Małgorzata Piątek


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Katarzyna Piątek

Zuzanna Piątek


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2

2


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom


border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:black;mso-border-left-alt:windowtext;mso-border-bottom-alt:
windowtext;mso-border-right-alt:black;mso-border-style-alt:solid;mso-border-width-alt:
.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


3


border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">


Chłopcy


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Marcin Stępień


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

33


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Szymon Michałowski


border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:
solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

6


none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom


border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

3


border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Tomasz Lewek


border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1


none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;
mso-border-top-alt:black;mso-border-left-alt:black;mso-border-bottom-alt:
windowtext;mso-border-right-alt:windowtext;mso-border-style-alt:solid;
mso-border-width-alt:.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Sprzęt wędk.,

dyplom6.   Zgłoszone protesty i sposób ich załatwienia:brak protestów

Sędzia główny:  Wiesław Haluch, Sędzia sekretarz: Idalia Ferenc


Link do galerii zdjęć z zawodów

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez wedkuje.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Ustawienia