Wysokość składek członkowskich ZO PZW Poznań

/ 1 komentarzy

Wychodząc naprzeciw prośbom naszych kolegów podaję wysokość składek członkowskich obowiązujących w 2017 roku w Okręgu Poznań na podstawie Uchwały ZO PZW w Poznaniu Nr 186/16 z dnia 14.12.2016 r.:

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2017 ROK

Składka pełna

1. Składka podstawowa pełna 135,00 zł
2. Składka dla odznaczonych srebrną i złotą Odznaką PZW 75,00 zł
3. Składka dla:
    - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
    - mężczyźni od 65 roku życia
    - kobiety od 60 roku życia- wszystkie powyższe pkt. 3- 75,00 zł
4. Składka dla członka uczestnika (młodzież do ukończenia 16 lat) 20,00 zł
5. Składka dla:
    - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 zł
Składka niepełna* 
6. Składka na część obwodu rzeki Warty Nr 6 od ujścia Prosny do mostu kolejowego w Dębnie i na zb. Jaraczewo 70,00 zł
7. Składka na obwód rzeki Warty nr 6 70,00 zł
8. Składka na obwód rzeki Warty nr 7 70,00 zł
9. Składka na obwód rzeki Warty nr 8 70,00 zł
10. Składka na obwód rzeki Warty nr 10 70,00 zł
11. Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą która ukończyła 14 lat** 20,00 zł
Składka uzupełniająca
12. Składka uzupełniająca do składki niepełnej 70,00 zł*** 65,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
13. Honorowi Członkowie PZW 0,00 zł
14. Członkowie PZW, którzy ukończyli 75 lat 0,00 zł

*) Składka członkowska niepełna nie uprawnia do korzystania z porozumień międzyokręgowych
**) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.
***) Składka uzupełniająca rozszerza składkę niepełną 70,00 zł do składki pełnej podstawowej 135,00zł

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków.
 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia:
1. Wprowadzić 100% ulgę w składce okręgowej dla członków posiadających znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową.
2. Ulga przyznawana będzie na wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ NA 2017 ROK
 
Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł
Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    


 

 

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Wysokość składek członkowskich ZO PZW Poznań - opinie i komentarze

troctroc
+2
Szanowni Państwo- powiem krótko; Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu odnośnie osób niepełnosprawnych- strzał w dziesiątkę... (2016-12-31 18:02)

skomentuj ten artykuł