Wystawa 65 lecia PZW otwarta

/ 1 komentarzy / 33 zdjęć


19 marca to ważna dla Wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego data, to dzień ich święta „DZIEŃ WĘDKARZA” . Podobnie jak od wielu lat to czynimy również w tym roku zorganizowaliśmy spotkanie braci wędkarskiej i ich sympatyków. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochroną środowiska” dla dzieci szkół podstawowych z Kutna i Krośniewic, gmin : Kutno, Nowe Ostrowy i Strzelce oraz w PCPR Kutno. Nasza inicjatywa spotkała się pozytywnym oddźwiękiem ze strony samorządów terytorialnych i Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie. Wsparli nas : Kutnowski Dom Kultury, „WIATRPOL”, „GOSP – ROL”, „MIKA”, bank „PeKaO” SA, „TRANSMICHOR”, drukarnia „ESKA”, sklep „ARA”. Patronat nad całością objął Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, a Panie z działu promocji wspierały nas radą nie odmawiając daleko idącej pomocy przy uruchomieniu zadania.
Dzieci wykonały ponad 100 prac a jury pod okiem pani Agnieszki Dąbrowskiej – Walczak dokonało ich oceny. Przy wsparciu Dyrektora KDK i jego współpracowników zorganizowaliśmy wystawę. Zaprosiliśmy młodzież ze szkół i placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu powiatu.
Na otwarcie wystawy m.in. przybyli :
- Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Robert Baryła
- V –ce Starosta Kutnowski pan Zdzisław Trawczyński
- Z-ca Prezydenta Miasto Kutno pan Zbigniew Wdowiak
- Z – ca Burmistrz Krośniewic pan Jakub Krygier
- Wójt Gminy Kutno pan Jerzy Bryła
- Wójt Gminy Nowe Ostrowy pan Zdzisław Kostrzewa
- Wójt Gminy Strzelce pan Tadeusz Kaczmarek
- Dyrektor PCPR Kutno pani Anna Antczak
- przedstawiciel Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW - Sekretarz Tadeusz Szewczyk
oraz Kapelan Koła Nr 109 „METALURG” Ksiądz Prałat Jan Dobrodziej
Sekretarz Koła ogłosił wyniki konkursu plastycznego a nagrody Starosty wręczyli pan Zdzisław Trawczyński i Artur Gierula, natomiast Prezydent, Burmistrz, Wójtowie i Dyrektor PCPR wręczyli uczniom z terenu swojego działania specjalne nagrody za najlepsze prace na tym szczeblu konkursu .
1 miejsce Aleksandra Netkowska SP nr 9 Kutno
2 miejsce Wiktoria Gryglewska SP Ostrowy
3 miejsce Bartosz Garus SP Nr 5 Kutno
4 miejsce Przemysław Stańczyk POW „TĘCZA” Kutno
5 miejsce Katarzyna Nowak SP w Jankowicach
6 miejsce Wiktoria Górkiewicz SP w Strzelcach
7 miejsce Kacper Górczyński SP w Imielnie
Prezes Koła wyróżnił opiekunkę zwyciężczyni konkursu- p. Ewę Wachowską.
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „TĘCZA” w Kutnie oraz zespół wokalny „OKTAWA” z Nowych Ostrów przygotowały program artystyczny a jego poziomem bardzo pozytywnie zaskoczyli wszystkich obecnych na otwarciu wystawy.
Kol. Sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił historię 65 lecia PZW. Wręczył nadane przez Okręg Mazowiecki PZW medale wspierających nas samorządowcom oraz Prezesowi Koła. Starosta Kutnowski wyróżnił pucharami zasłużonych wędkarzy z naszego Koła a działających na rzecz rozwoju wędkarstwa w powiecie kutnowskim : Jan Błaszczyk, Roman Cieślak, Zbigniew Gralewski, Marek Grzybowski, Tadeusz Matczak, Krzysztof Michalak i Tomasz Michalak. Przybyłych gości obdarowaliśmy portretami naszego patrona św. Zenona z Werony, które wręczał Kapelan.
Kol. J. Błaszczyk odczytał specjalny list z podziękowaniami skierowany do Starosty Kutnowskiego.
W drugiej części uroczystości odbyły się warsztaty wędkarskie, które poprowadzili P. Saczuk i Z. Kowalski. Prelekcję o przyrodzie powiatu kutnowskiego przygotował Jarosław Makowski z KDK. Natomiast pogadankę o bezpieczeństwie nad wodą wraz z prezentacją sprzętu ratunkowego miał mł. kap. Dariusz Miszczak z KP PSP w Kutnie. Ta część zakończyła się testem wiedzy o PZW, w którym zwyciężyli zdobywając cenne nagrody :
Zwycięzcy konkursu:
I - Krzysztof Gajewski - Szkoła Podstawowa w Strzelcach
II - Nina Jankowska - Szkoła Podstawowa w Strzelcach
III - Dominik Brudnowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
IV - Kamil Wiankowski - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza"
V - Krystian Komorowski - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza"
VI - Witold Borowski - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
VII - Alicja Miszczuk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach - klasa I
VIII - Jakub Szybkowski - Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie
Odbyło się spotkanie z seniorami kutnowskich wędkarzy z kol. Bogdanem Milewskim z Okręgu Mazowieckiego. Kolega Bogdan przedstawił zasady działania klubu seniora przy Okręgu i namawiał do zorganizowania podobnego klubu w Kutnie. My, jako organizatorzy podjęliśmy naszych zasłużonych Kolegów dobrym ciastem i gorącymi napojami.
Przybyłych Kolegów z Okręgu zapoznaliśmy z muzeum księdza Dobrodzieja, gdzie jest również kącik prezentujący stary sprzęt wędkarski.
Wystawa w KDK Kutno będzie prezentowana do końca miesiąca marca.

 


5
Oceń
(6 głosów)

 

Wystawa 65 lecia PZW otwarta - opinie i komentarze

u?ytkownik33853u?ytkownik33853
0
Jak wszędzie, widać sam BETON !!!! (2016-01-26 21:02)

skomentuj ten artykuł