X Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Radom

/ 5 zdjęć


06.06.2009r. odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów. Wędkarze zrzeszeni w białobrzeskich kołach PZW byli reprezentowani przez Kol. Roberta Płowca, Sanisława Pękackiego i Włodzimierza Przybylskiego. W trakcie obrad Zjazdu, który według Statutu PZW jest najwyższą władzą w Okręgu zapoznano się z pracą Zarządu i innych organów Okregu, udzielono absolutorium ustępujacemu Zarządowi i wybrano na następną kadencję Zarząd Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński, a ponadto uchwalono kilka ważnych uchwał.
zobacz wykaz władz okręgu ->

Naszym kolegom powierzono nastepujące funkcje:
Kol. Robert Płowiec - Członek Zarządu Okręgu,
Kol. Stanisław Pękacki - Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Kol. Włodzimierz Przybylski - Członek Kapitanatu Sportowego i Komisji d/s Młodzieży

Podczas Zjazdu wręczono także szereg nagród i odznaczeń, w tym Złoty Medal Za Zasługi Dla Rozwoju Wędkarstwa przyznany przez Zarząd Główny PZW dla Koła nr 1 Białobrzegi za długoletnią działalność i osiagnięcia sportowe. Tą zaszytną nagrodę odebrał Kol. Robert Płowiec.

 


3.3
Oceń
(14 głosów)

 

Dokumenty (1)X Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Radom - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł