X Puchar Wisły Wyszogród 2017 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe


UWAGA!
Na prośbę zainteresowanych osób, przedłużamy zapisy do dnia 30.08.2017r.

Osoby, które nie przesłały karty zgłoszeniowej bądź nie wpłaciły opłaty
startowej prosimy o pilne dopełnienie formalności i przesłanie swoich
danych na sum54@o2.pl

Jak ten czas "leci"...:) To już po raz dziesiąty spotkamy się na "Otwartych Ogólnopolskich Zawodach Spinningowych - PUCHAR WISŁY", organizowanych przez nasze Koło. Z uwagi na fakt, iż jest to jubileuszowa X edycja, przygotowaliśmy dla wszystkich Uczestników Pucharu jeszcze więcej
niespodzianek, a dla zwycięzców i "łowców okazów" jak zwykle cenne nagrody.
Jak co roku i tym razem gwarantujemy miłą, towarzyską atmosferę i sportową rywalizację. Meteorolodzy mówią, że pogoda ma być idealna na wiślane drapieżniki - ulewnych deszczy, ani dokuczliwych upałów raczej nie będzie :). A ryby..., jak to ryby - raz biorą jak opętane, a innym razem są bardzo wybredne i chimeryczne. Ale po to są właśnie te zawody i tu pole do p opisu macie właśnie Wy: Uczestnicy "X Pucharu Wisły - Wyszogród 2017". Pokażcie, kto jest sprytniejszy i wykażcie się swoim doświadczeniem i umiejętnościami!
A jeśli nawet komuś nie dopisze szczęście, nie ma się co zrażać. Następnym razem będzie lepiej! Tu nie ma przegranych! Tu liczy się wspólna zabawa i towarzyska, zdrowa rywalizacja!
Zapraszamy 3 września 2017r do Wyszogrodu!

(Zapraszamy także sponsorów - dla Was lista jest cały czas otwarta...:) )

A o to szczegóły zawodów:

X Puchar Wisły Wyszogród 2017 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

Termin zawodów: 3 września 2017r.

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie do godz. 5:30

Opłata startowa: 100 zł.

Zgłoszenia pisemne do zawodów (tylko na załączonym formularzu) oraz skan potwierdzenia opłaty startowej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sum54@o2.pl do dnia 30 sierpnia 2017r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, podając wszystkie wymagane dane.

Opłatę wpisową należy dokonać na konto:

Vistula Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie
Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010
(podając w opisie przelewu: Opłata wpisowa, imię i nazwisko)

Zawodnik w ramach opłaty startowej ma zagwarantowane:

- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- posiłek po zakończeniu zawodów,
- upominek z X Pucharu Wisły,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą składkę jednodniową na te wody.

Wszystkie informacje na temat zawodów (regulamin, wykaz kategorii, itp.) będą na bieżąco uaktualniane na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Sum54/489860257723494

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 691 128 226 lub 692 863 468. (W dni robocze prosimy dzwonić po godz. 17-tej.)

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!


SZCZEGÓŁY ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w jednej 7 -mio godzinnej turze na "żywej rybie", z brzegu na rzece Wiśle (Chmielewo, Wyszogród, Drwały).

W zawodach mogą uczestniczyć tylko Członkowie PZW, którzy ukończyli 18 lat.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji
Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Wynik zawodnika stanowi suma
punktów za złowione ryby.

Do punktacji będą zaliczane wyłącznie ryby następujących gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

Wszystkie ryby będą mierzone z dokładnością do 1mm.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatek wędkarskich oraz przymiarów.

PRZEBIEG ZAWODÓW – 3 WRZEŚNIA 2017r:

1. 4.30 – 5.30 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych.
2. 5.30 – 5.45 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów
3. 5.45 – 6.00 – Odczytanie regulaminu zawodów
4. 6.00 – 6.30 – Dojście do łowiska
5. 6.30– 13.30 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 13.30 – 14.00 – Zdanie kart startowych sędziom, zejście zawodników z łowiska.
7. 14.00 – 14.30 – Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
8. 14.30 - 14.45 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy.
9. 14.45 – 15.30 – Rozdanie nagród i pamiątek.

NAGRODY:


1. W kategorii Ogólnej Zawodów nagrodzonych zostanie pierwszych sześciu zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów za złowione ryby. Zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.


2. W kategorii Najdłuższa Gatunkowo Ryba Zawodów zostaną nagrodzeni zawodnicy, którzy złowią najdłuższe ryby spośród wszystkich gatunków punktowanych w zawodach tj.:

1. Najdłuższy Sum Zawodów
2. Najdłuższy Szczupak Zawodów
3. Najdłuższy Sandacz Zawodów
4. Najdłuższy Boleń Zawodów
5. Najdłuższa Brzana Zawodów
6. Najdłuższy Jaź Zawodów
7. Najdłuższy Kleń Zawodów
8. Najdłuższy Okoń Zawodów

PUNKTACJA I REGULAMIN:

1. X Puchar Wisły 2017 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to zawody z brzegu, na żywej rybie.


2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła od miejscowości Chmielewo do miejscowości Drwały. Wyłącza się z wędkowania wszystkie starorzecza.

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a znaczek, który otrzyma na odprawie z logo X Pucharu Wisły 2017 przypina w widocznym miejscu (w
celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

6. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

7. Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb (zapis nie dotyczy Wędkarzy, którym niezbędna jest pomoc w przemieszczaniu się i podbieraniu ryb, co należy zgłosić na odprawie).

8. Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta rzeki.

9. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z zadziorem.

10. Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości bioder woderów zawodnika.

11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,

- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów)

- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,

- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,


- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

12. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się osiem następujących gatunków ryb zgodnie z wymiarami ochronnymi:

- sum - 70cm

- szczupak, sandacz, brzana - 50cm (wymiar brzany do czasu rozegrania zawodów może ulec zmniejszeniu, o czym będziemy informować)
- boleń – 40cm
- jaź, kleń – 25cm
- okoń – 18cm

13. Obowiązuje następująca punktacja :

a) sum:
- za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b) szczupak, sandacz:
- za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) boleń:
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d) brzana (punktacja brzany do czasu rozegrania zawodów może ulec zmianie, o czym będziemy informować):
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
e) jaź, kleń:
- za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
f) okoń:
- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.


Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20,2 cm uzyskujemy 50 pkt za wymiar oraz 3x20pkt=60 pkt za długość powyżej wymiaru, co daje razem 110 pkt.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma pkt. za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

UWAGA:

1. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w
przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

2. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.


 

Informacje dodatkowe

 • Organizator: 
  Koło PZW Nr 54 SUM Wyszogród
 • Typ zawodów: 
  Towarzystkie
 • Data/Miesjce zawodów: 
  2017-09-03 / Wyszogród (Mazowieckie » Płocki » Wyszogród)
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
  04:30 Bulwar w Wyszogrodzie
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: 05:30 do 15:30
 • Kwatery w pobliżu 
  Wyszogród - meteor
 • Opłaty startowe: 
  100
 • Nagrody: 
  Atrakcyjne


4.3
Oceń
(7 głosów)

 

Lokalizacja wydarzenia
Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:


wybieram się tam!X Puchar Wisły Wyszogród 2017 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł