XI Puchar Wisły Wyszogród 2018 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe


Zapraszamy na Otwarte Ogólnopolskie Towarzyskie Zawody Spinningowe „XI PUCHAR WISŁY WYSZOGRÓD 2018” nad rzekę Wisłę do Wyszogrodu!

Termin zawodów: 1 września 2018r. (sobota)

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie do godz. 5:30

Maksymalna ilość zawodników wynosi 100 osób.

Zapisy drogą elektroniczną na adres: sum54@o2.pl do dnia 15 sierpnia 2018r lub do wyczerpania miejsc na liście startowej.


Warunkiem i ostatecznym potwierdzeniem zapisu na liście startowej, będzie przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem przelewu.  (Karta zgłoszeniowa, została zamieszczona w załącznikach poniżej postu).

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, podając wszystkie wymagane dane.

Przelew w wysokości 100zł należy dokonać na konto Vistula Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie:

Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010
(podając w tytule przelewu: NA CELE STATUTOWE oraz imię i nazwisko zawodnika)

Zawodnicy XI Pucharu Wisły Wyszogród 2018 będą mieli zagwarantowane:
- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- posiłek po zakończeniu zawodów,
- upominek z XI Pucharu Wisły,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą składkę jednodniową na te wody

PRZEBIEG ZAWODÓW – 1 WRZEŚNIA 2018r:

1. 4.30 – 5.30 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych.
2. 5.30 – 5.45 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów
3. 5.45 – 6.00 – Odczytanie regulaminu zawodów
4. 6.00 – 6.30 – Dojście (dojazd) do łowiska
5. 6.30– 13.30 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 13.30 – 14.00 – Zdanie kart startowych sędziom, powrót zawodników z łowiska.
7. 14.00 – 14.30 – Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
8. 14.30 - 14.45 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy.
9. 14.45 – 15.30 – Rozdanie nagród i pamiątek.

NAGRODY:

1. W kategorii Ogólnej Zawodów nagrodzonych zostanie pierwszych sześciu
zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów za złowione ryby.
Zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

2. W kategorii Najdłuższa Gatunkowo Ryba Zawodów zostaną nagrodzeni
zawodnicy, którzy złowią najdłuższe ryby spośród wszystkich gatunków
punktowanych w zawodach tj.:

1. Najdłuższy Sum Zawodów
2. Najdłuższy Szczupak Zawodów
3. Najdłuższy Sandacz Zawodów
4. Najdłuższy Boleń Zawodów
5. Najdłuższa Brzana Zawodów
6. Najdłuższy Jaź Zawodów
7. Najdłuższy Kleń Zawodów
8. Najdłuższy Okoń Zawodów

REGULAMIN I PUNKTACJA:

1. XI Puchar Wisły 2018 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to zawody z brzegu, na żywej rybie.

2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła od miejscowości Chmielewo do miejscowości Drwały. Wyłącza się z wędkowania wszystkie starorzecza.

3. W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

4. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

5. Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską.

6. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb.

7. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z zadziorem.

8. Zawodnicy podczas zawodów muszą nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają na odprawie (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

9. Organizator dopuszcza brodzenie w woderach i spodniobutach. Brodzenie dozwolone jest tylko do wysokości ud zawodnika.


10. Organizator dopuszcza poruszanie się samochodami tylko w czasie dojścia do łowiska w godz. 6:00-6:30 i powrotu z łowiska w godz. 13:30-14:00. Od sygnału „można łowić” godz. 6:30 do sygnału „koniec łowienia” godz. 13:30 zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo i w obrębie koryta rzeki.

11. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb (zapis nie dotyczy Wędkarzy, którym niezbędna będzie pomoc w przemieszczaniu się i podbieraniu ryb, co należy zgłosić sędziemu na odprawie).

12. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

13. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się inaczej niż pieszo w trakcie łowienia: po sygnale „można łowić” godz. 6:30 do sygnału „koniec łowienia” godz. 13:30 ,
- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów)
- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,
- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,
- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

15. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

16. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody wpłata nie podlegają zwrotowi.

17. Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu.

18. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych, czasopismach, itp. do promowania działań związanych z realizacją zawodów wędkarskich i relacji foto-video z zawodów.

19. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

20. Do punktacji będą zaliczane wyłącznie ryby następujących gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

21. Wszystkie ryby będą mierzone z dokładnością do 1mm.

22. Na zawodach obowiązują następujące wymiary ochronne łowionych ryb:
- sum - 70cm
- szczupak, sandacz, brzana - 50cm
- boleń – 40cm
- jaź, kleń – 25cm
- okoń – 20cm

23. Obowiązuje następująca punktacja :
a) sum:
- za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.
b) szczupak, sandacz:
- za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) boleń, brzana:
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d) jaź, kleń:
- za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
e) okoń:
- za wymiar określony przez regulamin 90 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 21,2 cm uzyskujemy 90 pkt za wymiar oraz 2x20pkt=40 pkt za długość powyżej wymiaru, co daje
razem 130 pkt. Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia.

24. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

25. Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

26. Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

27. W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

 

Informacje dodatkowe

 • Organizator: 
  K-54 SUM Wyszogród
 • Typ zawodów: 
  Towarzystkie
 • Data/Miesjce zawodów: 
  2018-09-01 / Wyszogród (Mazowieckie » Płocki » Wyszogród)
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
  04:30 Bulwar w Wyszogrodzie
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: 05:30 do 15:30
 • Kwatery w pobliżu 
  Wyszogród - meteor
 • Opłaty startowe: 
  100
 • Nagrody: 
  Atrakcyjne


1
Oceń
(1 głosów)

 

Lokalizacja wydarzenia
Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:
wybieram się tam!XI Puchar Wisły Wyszogród 2018 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł