Zaloguj się do konta

XIII edycja konkursu plastycznego kół O.Mazowieckiego

Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, przy współpracy z Kołem Nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości, ogłasza XIII edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży placówek szkolno-wychowawczych oraz młodzieży wędkarskiej kół Okręgu Mazowieckiego. Konkurs zostaje ogłoszony z okazji odbywającego się w kwietniu „Tygodnia Czystości Wód".

Tematyka prac:

1. Uprawianie sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.
2. Problematyka ekologii oraz czystości akwenów wodnych i ich otoczenia, pn. „Rzeka, jezioro, zalew - dla ludzi i zwierząt".

W konkursie mogą wziąć udział: dzieci członków kół PZW, członkowie kół PZW posiadający uprawnienia do wędkowania oraz młodzież szkolna do 16 roku życia. Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo i o środowisko naturalne za pomocą znaku plastycznego, obrazu, ewentualnie tekstu lub plakatu, który powinien być sprowadzony do minimum.

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:

1. wiek od 6 do 10 lat,
2. wiek od 11 do 13 lat,
3. wiek od 14 do 16 lat.

Prace mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską (collage, malarstwo, plakat, grafika, rysunek bez oprawy). Format prac max. 50 x 70 cm. Do konkursu dopuszczone będą prace zbiorowe wykonane przez maksymalnie 5 osób. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia, grupę autorów reprezentować będzie jedna osoba.
Idąc z duchem czasu proponujemy dopuścić do konkursu także prace wykonane przy pomocy technik multimedialnych. Proponujemy, aby prace te wykonane były przy pomocy aplikacji Power Point.
Zapraszamy także do udziału w konkursie twórców krótkich filmów (max 5 min) nagranych telefonem komórkowym lub kamerą cyfrową. Filmy należy nagrać tak, aby dały się odtworzyć w programie: Windows Media Player, ALL Player itp..

W każdej kategorii wiekowej można zgłosić wyłącznie trzy najlepsze prace wytypowane w konkursie wewnętrznym placówki dydaktycznej.

Prace należy składać w sekretariacie biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie lub przesyłką pocztową na adres: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, w terminie do 18 kwietnia 2014 r.

Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi, rzeczowymi i dyplomami.
Organizatorzy przewidują również dodatkową nagrodę dla autora pracy, która zostanie wybrana z ogółu zgłoszonych prac i uzyska najwyższą ocenę uczestników finału konkursu plastycznego.

Każda z prac powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres zamieszkania (z kodem pocztowym), telefon kontaktowy autora i instruktora (opiekuna), nr koła oraz zawierać klauzulę, iż autor wyraża zgodę na jej publikację. Brak tych danych dyskwalifikuje dopuszczone prace.

W kwietniu br. prace zostaną ocenione przez komisję pod przewodnictwem Pani Ewy Urniaż-Szymańskiej, specjalistki z zakresu plastyki dziecięcej.

O dokładnym terminie finału, który wstępnie przewidziany jest na 18 maja 2014 r., powiadomieni zostaną opiekunowie i finaliści odrębnym pismem.


Źródło: OM PZW: http://ompzw.pl/xiii_edycja_konkursu_plastycznego,news,479.html

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

Święto samorządu

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim podejmującym codzienną…