Zakaz nęcenia na zalewie Sulejowskim!!!


https://wedkuje.pl/foto_galeria/mini/th_s7301240.jpg


 
„W związku z przystąpieniem do realizacji projektów ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Gospodarki turystycznej
w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu
zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenu nad Zalewem
Sulejowskim”, oraz w związku z możliwością pozyskania środków na projekt
„Makroniwelacja i rekultywacja ZW
Sulejów wraz z udrożnieniem partii cofkowej (….).  RZGW (red.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) w Warszawie przystępuje do
realizacji działań mających na celu ograniczenie symptomów eutrofizacji zbiornika Sulejowskiego.
 


 Po analizie wyników, RZGW w Warszawie stwierdza że jednym z
ważnych działań mających na celu spowolnienie procesu eutrofizacji jest
wprowadzenie zakazu stosowania zanęt, czyli bezpośredniego wprowadzania
substancji biogennych do zbiornika
 W kolejnym fragmencie rozporządzenia możemy znaleźć dyrektywy dla Okręgu PZW Piotrków: 
Mając powyższe na uwadze zobowiązuje PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim jako
użytkownika obwodu rybackiego Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica –
nr 3 do oznakowania wód zbiornika stosownymi tablicami informacyjnymi
(w porozumieniu z zarządem zlewni w Warszawie) w miejscach atrakcyjnych i popularnych pośród wędkarzy (min. 100 tablic). Proszę również o wprowadzenie odpowiednich zmian w
regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW Okręgu w Piotrkowie Trybunalskim
polegających na ustanowieniu zakazu stosowania zanęt na Zbiorniku
Sulejowskim
oraz informowaniu wędkarzy wykupujących zezwolenia na amatorski połów o zakazie nęcenia w Zbiorniku. Jednocześnie proszę o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej
wdrożenie powyższych zaleceń (zdjęcia, kopia regulaminu) do RZGW w
Warszawie niezwłocznie po ich dokonaniu. Podpis: z upoważnienia dyrektora RZGW WARSZAWA zastępca dyrektora do spraw administracyjno – prawnych Małgorzata MOŚ
 


 Po analizie wyników, RZGW w Warszawie stwierdza że jednym z
ważnych działań mających na celu spowolnienie procesu eutrofizacji jest
wprowadzenie zakazu stosowania zanęt, czyli bezpośredniego wprowadzania
substancji biogennych do zbiornika
 W kolejnym fragmencie rozporządzenia możemy znaleźć dyrektywy dla Okręgu PZW Piotrków: 
Mając powyższe na uwadze zobowiązuje PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim jako
użytkownika obwodu rybackiego Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica –
nr 3 do oznakowania wód zbiornika stosownymi tablicami informacyjnymi
(w porozumieniu z zarządem zlewni w Warszawie) w miejscach atrakcyjnych i popularnych pośród wędkarzy (min. 100 tablic). Proszę również o wprowadzenie odpowiednich zmian w
regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW Okręgu w Piotrkowie Trybunalskim
polegających na ustanowieniu zakazu stosowania zanęt na Zbiorniku
Sulejowskim
oraz informowaniu wędkarzy wykupujących zezwolenia na amatorski połów o zakazie nęcenia w Zbiorniku. Jednocześnie proszę o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej
wdrożenie powyższych zaleceń (zdjęcia, kopia regulaminu) do RZGW w
Warszawie niezwłocznie po ich dokonaniu. Podpis: z upoważnienia dyrektora RZGW WARSZAWA zastępca dyrektora do spraw administracyjno – prawnych Małgorzata MOŚ


 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zakaz nęcenia na zalewie Sulejowskim!!! - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł