Zakaz organizowania zawodów wędkarskich

/ 1 komentarzy

Komunikat dotyczący rozgrywania zawodów wędkarskich w 2021 r.
Komunikaty | 2021-01-20 | Publikujący: Okręg PZW w Tarnobrzegu Wydrukuj

W związku ze zbliżającymi się terminami zaplanowanych zawodów w dyscyplinie podlodowej, ujętych w terminarzu imprez sportowych GKS PZW Na rok 2021 , koordynator dyscypliny przesłał zapytanie do Ministerstwa Sportu odnośnie możliwości  organizowania sportowych zawodów wędkarskich przez Polski Związek Wędkarski w aktualnej sytuacji pandemii Covid -19 i obostrzeń wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów.

 Poniżej przedstawiamy odpowiedź.

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Stosownie do postanowień § 10 ust. 16 ww. rozporządzenia, okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Oznacza to, że w świetle ww. przepisów, aby prowadzić zajęcia/szkolenie/współzawodnictwo sportowe niezależnie od dyscypliny (a tym samym także korzystać z określonego obiektu) niezbędne jest posiadanie co najmniej dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy.

W związku z tym, w chwili obecnej nie jest możliwe organizowanie zawodów przez Polski Związek Wędkarski.
pzdrawiam

Wojciech Dobrowolski
naczelnik wydziału
Wydział Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie
Departament Sportu dla Wszystkich

 Wobec takiej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sportu informujemy, że do czasu zmiany przepisów  § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , wszystkie zaplanowane w tym terminie zawody nie mogą zostać rozegrane.

 O zaistnieniu ewentualnych zmian poinformujemy.

 Link do pełnego artykulu - http://www.pzw.org.pl/19/wiadomosci/214949/61/komunikat_dotyczacy_rozgrywania_zawodow_wedkarskich_w_2021_r?fbclid=IwAR0z7CpJR7lDW953vA4aOzPx8nVY_zVxeqw2m2TCGxSlXgY_RxbprKx2g90

 


3.6
Oceń
(10 głosów)

 

Zakaz organizowania zawodów wędkarskich - opinie i komentarze

kostekmarkostekmar
0
No, oczywiście przecież jeden siedzi na drugim. Dmucha w paszczu i klepie przynętą po pysku. Hi, hi, hi. Ale wiece wyborcze były ok. Wirus był w odwrocie. Paranoja. PiSdzielski kraj !!! (2021-01-25 21:16)

skomentuj ten artykuł