Zakup zezwoleń na rok 2023 w kole PZW nr 171 Bolewice


Informujemy, że można już dokonywać opłat składek członkowskich PZW oraz wykupic  zezwolenia na wędkowanie na wodach okręgu poznańskiego za 2023r.

Zezwolenia można nabyć po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel.: 501 787 737 u skarbnika koła kol. Tomasza Wituckiego.

Opłata roczna przy kontynuacji składek w roku 2023r. wynosi 490 zł (pełna składka bez zniżek) + 25 zł ekwiwalent za prace na rzecz koła.
Z wyszczególnieniem ponoszonych opłat zapoznać można się szczegółowo w zakładce SKŁADKI.

Rejestr połowów za rok 2022 należy zdać w Kole wędkarskim do dnia 30 kwietnia 2023r. i nie później niż do dnia wnoszenia składek członkowskich na nowy rok kalendarzowy.Nie prowadzenie rejestru jak również nie zdanie rejestru jest naruszeniem §14 ust. 1 pkt. 1 i 5 Statutu PZW i może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec członka Związku. Ponadto członek Związku, który uchyla się od obowiązku zdania rejestru traci prawo do ulg w składach członkowskich.

W celu wykupienia opłaty prosimy zabrac ze sobą indywidualną plastikową legitymację członkowską.

UWAGA !!! Plastikowa legitymacja członkowska nie jest zezwoleniem na wędkowanie. Przy wnoszeniu składek członkowskich, skarbnik Koła wydrukuje lub wyśle w formie elektronicznej na wskazany e-mail właściwe zezwolenie na wędkowanie. Zezwoleniem wysłanym na adres e-mail można posługiwać się w formie elektronicznej.Zezwolenie zabezpieczone jest przed sfałszowaniem kodem QR.

Odbierając zezwolenie od skarbnika Koła należy zapoznać się z wykazem wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu oraz RAPR PZW Okręgu Poznańskiego w siedzibie Koła lub na stronie Internetowej Okręgu www.poznan.pzw.org.pl. U skarbnika Koła przy wnoszeniu składek można dodatkowo pobrać rejestr amatorskiego połowu ryb w formie drukowanej, jeżeli wędkarz nie chce prowadzić rejestru w formie elektronicznej.

Elektroniczny rejestr połowu w pełnym zakresie ruszył 1 stycznia 2022 r. Każdy wędkarz otrzymuje wraz z zezwoleniem indywidualny login i hasło do rejestracji połowu ryb.

Wędkarz posługujący się elektronicznym zezwoleniem i elektronicznym rejestrem połowu ryb winien okazać ten dokument w telefonie podczas kontroli. W przypadku awarii telefonu np. wyczerpania się baterii, należy zakończyć wędkowanie, ze względu na brak możliwości okazania zezwolenia (rejestru połowu) służbie kontrolującej co jest to równoznaczne z brakiem przy sobie zezwolenia na wędkowanie.

 


4.7
Oceń
(7 głosów)

 

Zakup zezwoleń na rok 2023 w kole PZW nr 171 Bolewice - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł