Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwykła flora


Zbiornik Rzeszowski, znany również jako Zalew Rzeszowski to fascynujący sztuczny zbiornik wodny położony na malowniczym Wisłoku w sercu Rzeszowa. Jego imponujące oblicze narodziło się w 1973 roku, kiedy to zbudowano tę hydrotechniczną perłę, wypełniającą krajobraz miasta bogactwem wodnej harmonii. Nad Zalewem Rzeszowskim można łowić np.  szczupaki, karasie oraz leszcze.

W tym naturalnym ekosystemie, pałka szerokolistna i wąskolistna, trzcina, mannica mielec, skrzyp bagienny, kosaćec żółty oraz kropidło wodne, jakby w rytmie przyrody, wspólnie kształtują malowniczy krajobraz. Pod powierzchnią wody, a także na jej lustrze, ukazują się niezwykłe rośliny takie jak żabieniec babka wodna, rzęsa wodna, moczarka kanadyjska, rogatek, rdestnica pływająca, grążel żółty oraz grzybienie białe.
W otoczeniu brzegu, sprzyjające warunki stwarzają doskonałe środowisko dla wierzb, topoli, olsz i jesionów. Stopniowo, w naturalny sposób, zachodzi proces sukcesji łęgu, gdzie przyroda sama kieruje zmianami i ewolucją tego wyjątkowego środowiska.

Podczas szczegółowych badań fitosocjologicznych, które miały miejsce w 1994 roku, udało się wyodrębnić aż 18 zespołów roślinnych na obszarze zbiornika i przyległych terenów, reprezentowanych w 29 facjach oraz pięciu zbiorowiskach florystycznie bliżej nieokreślonych. Te różnorodne fitocenozy zaliczały się do sześciu klas, siedmiu rzędów i dziewięciu związków zespołów. Całkowita liczba stwierdzonych gatunków roślin, obejmująca 116 gatunków zielnych, dziewięć drzew i krzewów oraz trzy gatunki mszaków, osiągnęła imponującą liczbę 128.

Cechą charakterystyczną tych fitocenoz było ich niejednorodne i niewielkie składy gatunkowe. Drzewa i krzewy głównie stanowiły odrośla naniesione do zbiornika w okresach podwyższonych stanów wód. Spośród 23 zbiorowisk, trzy z nich zaskakiwały rzadkim występowaniem, a były to zbiorowiska z rzęsą garbatą i rzęsą drobną, z moczarką kanadyjską i rdestnicą pływającą oraz Myriophylletum verticillati z wywłócznikiem okółkowym. Niebagatelne dla ochrony przyrody jest także to, że zbiornik ten został włączony do prestiżowego programu ochrony przyrody Natura 2000. To dowód na wyjątkowość i wartość tego ekosystemu, który zasługuje na szczególną uwagę i ochronę.

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwykła flora - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł