Zapraszamy członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze


Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła, w dniu 8 grudnia (niedziela) w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze naszego Koła. Pierwszy termin: godz. 8.30, drugi termin: godz. 9.00.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

3. Uchwalenie Porządku i Regulaminu obrad;

4. Wybór Komisji Mandatowej;

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania;

7. Sprawozdanie z działalności organizacyjnej Koła za 2013 rok;

8. Informacja Społecznej Straży Rybackiej;

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła;

10. Dyskusja i wolne wnioski;

11.Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2013 rok;

12. Przyjęcie uchwał i wniosków;

13. Zakończenie obrad.Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW Nowe Miasto.

Zarząd Koła (-)

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zapraszamy członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł