Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr1 .

/ 1 komentarzy / 2 zdjęć


Z A W I A D O M I E N I E


ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 1

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PŁOCKU

Zwołuje , na podstawie § 56 pkt 3 Statutu P Z W ,

WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA ,

Które odbędzie się w niedzielę 13 lutego 2011 roku
w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku , ul. Norbertańska 11 .

Początek o godz. 9.00 w I terminie , lub o godz. 9.30 w II terminie .


Porządek obrad


1.Otwarcie obrad , wybór przewodniczącego i sekretarza obrad , oraz powołanie
Prezydium .
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad oraz protokołu z ostatniego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła .
3. Wręczenie odznak i wyróżnień .
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w roku 2010 .
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2010 .
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2010 .
8. Dyskusja nad sprawozdaniami .
9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2011 .
10. Wolne wnioski i informacje .
11. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia .
12. Zakończenie obrad .

Apelujemy do wszystkich Członków Koła o spełnienie statutowego
Obowiązku i jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu .

Obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW ,
Potwierdzającej przynależność do Naszego Koła .

Można będzie dyskutować nad nowymi przepisami RAPR i Znowelizowanej Uchwały o Rybactwie Śródlądowym , zgodnej z Unią Europejską oraz nowymi dokumentami do połowu ryb wraz z rejestrem połowu ryb .Społeczny strażnik Jurek Suchodolski .

 


3.2
Oceń
(20 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr1 . - opinie i komentarze

scynioscynio
0

A ja mam Jurku do Ciebie taką prośbę - spróbuj uzyskać odpowiedź dlaczego w naszym okręgu zabroniono trollingu? gdyż ja sensownego wyjaśnienia nie znajduję a pytania nie zadam sam gdyz nie jestem członkiem tego koła

pozdrawiam

Scynio 

(2011-01-28 14:40)

skomentuj ten artykuł