Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Koła PZW Busko-Zdrój


ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków koła na Walne Zebranie Członków Koła PZW w Busku-Zdroju które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r.   w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, ulica Kościuszki 1.

Początek zebrania godz. 9.00 – I termin
godz. 9.30 – II termin.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Busku Zdroju w dniu 11.01.2015r.
1. Zagajenie i otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.
4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.
7. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
11. Wystąpienie zaproszonych gości.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2014.
14. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.
15. Informacje organizacyjne na temat wysokości składek na bieżący rok.
16. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.  
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.  

Zarząd Koła PZW Busko-Zdrój

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Koła PZW Busko-Zdrój - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł