Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 10.12.2023r.


Zarząd Koła zaprasza członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 10.12.2023r. o godz. 9:00 I termin

W Kantynie Portowej  przy ul. Bytomskiej 16 w Szczecinie

Uwaga: wymagane potwierdzenie wykupu znaków- legitymacja PZW w naszym kole za rok 2023 .

Porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 1.Otwarcie obrad

 2.Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

 3. Przedstawienie porządku obrad

 4. Wybór komisji

a)komisji skrutacyjnej

b) komisji wyborczej

c) komisji uchwał i wniosków

 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego zgromadzenia Koła

 6. Sprawozdania z działalności:

         a) Zarządu Koła (Prezes Koła)

         b)Komisji Rewizyjnej (przewodniczący Komisji)

         c) Sądu Koleżeńskiego (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego)

  7. Absolutorium

  8. Wybory uzupełniające:

         a) Prezesa Zarządu Koła

         b) Członka Zarządu Koła 

  9. Dyskusja nad sprawozdaniami

  10. Przyjęcie planu pracy na 2024 rok

  11. Przyjęcie budżetu Koła na następny rok

  12. Sprawy organizacyjne (wręczenie odznaczeń i wyróżnień, informacje na temat składek, rejestrów   połowów)

  13. Dyskusja

  14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

  15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków

  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego Koła.


ZARZĄD KOŁA


 


3.5
Oceń
(2 głosów)

 

Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 10.12.2023r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł