Zaproszenie-Otwarte Zawody Karpiowe 28-29.08.2020.


W dniach 28-29.08.2020r Koło PZW Sochaczew-Miasto oraz Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego organizuje Otwarte Zawody Karpiowe Teamów/ 2 osoby/Zawody tylko dla członków okręgu skierniewickiego. Zbiórka zawodników o godz 8 w piątek,zakończenie łowienia sobota godz. 17.
Zapisy do 11.08.br w sklepie wędkarskim Plac Kościuszki 20 Sochaczew lub telefonicznie 506 017 234.Opłata 100 zł od teamu/ 2 osób /Ze względu na wielkość łowiska ograniczono ilość startujących do 20 teamów.
Uwaga podczas zawodów obowiązuje całkowita rezerwacja zbiornika.
Regulamin szczegółowy zawodów wkrótce.
Zawody będą zorganizowane na prośbę"" karpiarzy"" /z Koła Sochaczew-Miasto /podczas zebrania sprawozdawczego w lutym 2020r.

Wpłaty na zawody:

KONTO BANKOWE KOŁA SOCHACZEW-MIASTO: 90 9283 0006 0000 0404 2000 0010 z dopiskiem zawody karpiowe

REGULAMIN OTWARTYCH TEAMOWYCH ZAWODÓW KARPIOWYCH OKRĘGU SKIERNIEWICKIEGO 28 - 29 sierpnia 2020 - Zalew Boryszew I. Informacje ogólne 1. Organizatorem zawodów jest Koło PZW Sochaczew Miasto przy współpracy Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego, które zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 2. W zawodach udział wziąć mogą członkowie należący do okręgu skierniewickiego, którzy skończyli 18 lat. 3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (pod jego opieką), która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów. 4. Każdy Team, który bierze udział w zawodach powinien składać się z dwóch osób. 5. W przypadku dwóch zawodników niepełnoletnich, Team musi korzystać z pomocy opiekuna prawnego, nieposiadającego praw uczestnika (nie biorącego w żadnych czynnościach związanych z łowieniem, nęceniem itd.). 6. Każdy Team może łowić maksymalnie na cztery wędki (po dwie na jedneg o zawodnika). 7. Do oznakowania łowiska w trakcie trwania zawodów dozwolone jest użycie maksymalnie jednego markera. 8. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. 9. Zawody mają charakter „rzutowy”. Zabronione jest stosowanie ś rodków pływających w tym tzw. „modeli RC”. 10. Dozwolone jest stosowanie sprzętu przeznaczonego wyłącznie do metody karpiowej: a) każda wędka musi posiadać kołowrotek; b) jedna wędka może posiadać wyłącznie jeden „zestaw” zakończony jednym hakiem; c) dozwolone jest stosowanie wyłącznie „systemu włosowego”, co oznacza że przynęta musi być zamocowana poza haczykiem; d) dozwolone są wyłącznie zestawy bezpieczne, które po ewentualnym zerwaniu umożliwiają uwolnienie się rybie z ciężarka; e) zabronione jest łowien ie za pomocą swing feddera, swing tipa oraz drgającej szczytówki. 11. Każdy Team musi posiadać matę karpiową, karpiowy podbierak o średnicy ramion min. 70 cm oraz min. jeden worek karpiowy do przechowywania ryb. 12. W zawodach odbędą się dwa losowania. a) pierwsze lo sowanie wyłoni kolejność losowania stanowisk; b) drugie losowanie wyłoni stanowiska poszczególnych Teamów. 13. W trakcie trwania zawodów, zawodnicy muszą przebywać w obrębie swojego stanowiska. a) wyjątkiem jest udanie się do toalety. 14. W trakcie trwania zawodów obowi ązuje zakaz spożywania alkoholu. 15. Nęcenie odbywać się będzie w tzw. widełkach czasowych. a) Pierwszego dnia w godzinach 10 :00 – 11:00 oraz drugiego dnia w godzinach 9:30 – 10:00 – z dopuszczeniem procy, specjalistycznej rakiety, łyżek z rączką, tzw, „peta” zarz ucanych za pomocą wędki lub rury typu „kobra”. b) Pierwszego dnia w godzinach 18:30 – 19:00 oraz do 15 min po każdej złowionej rybie – wyłącznie za pomocą rury typu „kobra”. 16. W trakcie trwania zawodów każdy Team może wykorzystać maksymalnie 20 kg zanęty. 17. Wejście do wody dozwolone jest maksymalnie do wysokości kolan. 18. Zabronione jest stosowanie żywych przynęt. II. Punktacja zawodów, klasyfikacja generalna. 1. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze min. 2 kg. 2. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma wszystkich sklasyfikowanych ryb. 3. W przypadku zgromadzenia takiej samej wagi, pod uwagę brana jest największa złowiona ryba. 4. Każdą złowioną rybę Team zgłasza sędziom (SMS) bezpośrednio po zakończeniu holu, którzy następnie ważą rybę i wpisują na miejscu wyn ik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego. 5. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być pr zetrzymywana w worku karpiowym z linką o długości min. 5 metrów. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. 6. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji. 7. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do k lasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody. III. Z apisy i opłaty 1. Zapisy przyjmowane są do 11.08.2020 r. w sklepie wędkarskim Plac Kościuszki 20 Sochaczew lub telefonicznie - 506 017 234. 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uiszczenie opłaty wpisowego w kwocie 100zl/Team. a) Po otrzymaniu potwierdzenia zapisania na listę uczestnicy zobowiązaniu są do niezwłocznego dokonania opłaty startowej na konto Koła Sochaczew Miasto: 90 9283 0006 0000 0404 2000 0010. W tyt ule przelewu należy wpisać: „Zawody karpiowe” oraz imiona i nazwiska zawodników. I. Informacje dodatkowe 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszel kie wypadki losowe. 2. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą zgromadzonych odpadów i dostarczenie ich do wyznaczonego na terenie łowiska punktu. 3. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów. 4. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów 5. Start w zawodach jest jednoznaczna z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danyc h : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz ewentualnych Patronów Medialnych. AGENDA 28 sierpnia 2020 (piątek) 6:30 – 7:00 Rejestracja zawodników 7:00 – 7 : 3 0 Uroczyste otwarcie 7 : 3 0 – 08: 0 0 Losowanie stanowisk 8: 0 0 – 8 : 3 0 Dojazd na stanowiska 8 : 3 0 – 1 0 :00 Przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska 10:00 – 11: 00 Nęcenie Od 11:00 Rozpoczęcie łowienia 18:30 – 19:00 Możliwość nęcenia (wyłącznie przy użyciu rur zanętowych) 28 sierpnia 2020 (piątek) 9:30 – 10:00 Możliwość nęcenia 17:00 Zakończenie łowienia 18:00 Uroczyste zakończenie


 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Zaproszenie-Otwarte Zawody Karpiowe 28-29.08.2020. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł