Zasady połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2014.

/ 3 zdjęć


Podstawowe informacje dotyczące połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2014.Ogólne zasady i warunki połowu ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW. 

Na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:  
1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Ujazd, Kluczbork obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Na zbiorniku Michalice ustala się limit drapieżników /sandacz lub szczupak / - 1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00)

3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego wynosi 30 cm. oraz limit ilościowy - 3 sztuki.

4. Wymiar ochronny okonia wynosi 18 cm.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.

6. Wymiar ochronny pstrąga potokowego wynosi 30 cm.

7. Na wodach użytkowanych przez koła PZW poza wodami należącymi do obwodów rybackich obowiązuje górny wymiar ochronny karpia powyżej 70 cm. Wymiar ten obowiązuje również na zbiorniku Michalice należącym do obwodu rybackiego rzeki Widawy.

8. Na wszystkich wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.).

9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru (metoda spławikowa, gruntowa) ze środków pływających dozwolona od 01 maja.

10. Zakaz połowu ryb na „żywca" i „martwą" rybkę", a także jej części na zbiornikach zaporowych obowiązuje od 01 stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach Okręgu od 01 stycznia do 30 kwietnia.

11. Na zbiornikach zaporowych obowiązuje całkowity zakaz trollingu .

12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem (z przydziału Okręgu) obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania . Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".

13. Na łowisku „złów i wypuść" na Białej Głuchołaskiej obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

15. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit i okres ochronny bolenia.

16. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2014r.-30.04.2014r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

17. Na zbiorniku Dębowa obowiązuje wymiar ochronny amura powyżej 70 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.

18. Na zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę,. Wymiar ochronny okonia ustala się na 23 cm.

19. Zbiornik Kluczbork wyłączony z otwartego wędkowania.

20. Dopuszcza się stosowanie haków zadziorowych na karpiowych łowiskach „złów i wypuść".

Przypominamy:

- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.

(podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ).

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania,, a także o zauważonych wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką (604596509 Opole) (604440595 Nysa)lub Policję (997).

- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54.

- Stanowisko wędkarskie, niezależnie od tego, w jakim stanie się go zastało, e w trakcie wędkowania powinno być czyste i takie pozostawione.

- Rejestr połowu nie dotyczy pozwoleń jednodniowych , trzydniowych i siedmiodniowych. Z obowiązku posiadania rejestru połowu zwolnieni są także obcokrajowcy i niezrzeszeni.

- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).

- W trakcie połowu ryb ze środków pływających obowiązuje zachowanie trzeźwości.

- Wędkarz łowiący ze środków pływających zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego .

- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.

Informacje dodatkowe

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego. 

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się

z obowiązku terminowego zdania rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie sankcyjnej w wysokości 30 zł." 


Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004, decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. wodnego Kozielno;

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;

- w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II;

- rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;

- rzekę Nysę Kłodzką obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału;

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;

Uchwały nr 1879/2012, 2584/2012 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka obejmują;

- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory zbiornika retencyjnego Nysa;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 153 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego (oznakowanie tablicą);

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do filarów mostu Bema;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei Wojska Polskiego;


Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku: 

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ;

- starorzecze rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec;

Na Kanale Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania

od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej zbiornika Kluczbork. (oznaczenia tablicami).

Instrukcja do „Rejestru połowów wędkarskich"

1.  Przed rozpoczęciem każdego wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk ;"Data połowu"data i " Nr łowiska lub

nazwa łowiska" numer łowiska

(numeracja łowiska dla obwodów wód płynących od 1-12, dla zbiorników zaporowych 13-19, dla wód górskich 21-32, numeracja dla wód stojących od 0.2 do 0.107).

2. Po złowieniu ryb objętych limitem ilościowym / patrz tabela/ i po włożeniu ich do siatki bezzwłocznie wpisujemy do rejestru każdy gatunek w osobnym wierszu a każdą złowioną sztukę zaznaczamy kreską pionową. Rubryki „Łącznie sztuki" i „Długość ryb" wypełniamy po zakończeniu wędkowania. Dotyczy to również okonia.

3. W przypadku nie zabierania złowionych ryb z łowiska bezzwłocznie po złowieniu wypuszczamy je do wody nie zapisując ich w

rejestrze. Wyjątkiem od tej reguły jest oficjalny trening przed organizowanymi przez Okręg spławikowymi zawodami sportowymi .W

tym przypadku wystarczy wpisać datę odbywania treningu oraz słowo „trening". Gatunki ryb nie wymienionych w tabeli nie wpisujemy w rejestr.

4.Wędkując na wodach obwodów nie będących wodami głównymi np. wędkując na rzece Ścinawce w rejestr wpisujemy nr 7c.

5.Rejestr po zakończeniu sezonu podlega zdaniu w macierzystym kole. W przypadku wypełnienia całego rejestru przed zakończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek kontynuować wpisy na dodatkowej wkładce , którą otrzyma w swoim kole.


                                  

http://www.pzw.org.pl/opole/wiadomosci/87900/60/podstawowe_informacje_dotyczace_polowu_ryb_na_wodach_okregu_pzw_ 


5
Oceń
(5 głosów)

 

Zasady połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2014. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł