Zaloguj się do konta

Zawiadomienie zarządu koła nr.50 w Stalowej Woli

                                                                                                      Polskiego Związku Wędkarskiego
                                         w Tarnobrzegu
                                           ZARZĄD KOŁA NR 50
                                          W STALOWEJ WOLI                           
                      ZAWIADOMIENIE
       INFORMUJE SIĘ CZŁONKÓW KOŁA, ŻE W DNIU 04.12.2022r o GODZINIE 11/00 W PIERWSZYM TERMINIE LUB o GODZINIE 11/15  W TYM SAMYM DNIU W DRUGIM  TERMINIE, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI OBECNYCH UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA,ODBĘDZIE SIĘ:
                                          W PUB & PIZZERIA ,,RESET”
                                w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 18
                       WALNE  ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE     
                                          CZŁONKÓW KOŁA
Porządek Obrad:
1.UCHWALENIE PORZĄDKU I REGULAMINU OBRAD.
2.PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ     
              ORAZ SĄDU  KOLEŻEŃSKIEGO ZA 2022ROK.
3.DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI
4.UCHWALANIE PLANU DZIAŁANIA  ORAZ BUDŻETU KOŁA 2023 ROK
5.ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA 2023 ROK.
6.WOLNE WNIOSKI.
7,ZAKOŃCZENIE OBRAD.
 PROSIMY O LICZNE UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU.
Zgłoszenia na stronie Koła lub tel: Prezes Koła : 605 951 139 
Skarbnik Kola :603 454 258
Stalowa Wola .dnia.03.11.2022                                                        ZA ZARZĄD KOŁA
                                                                                                             Stanisław Kutyła
 
 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej