Zawody wędkarskie o Największego Drapieżnika „Zakończenie Sezonu „


Calibri;color:black;mso-themecolor:text1">

Calibri;color:black;mso-themecolor:text1">

Calibri;color:black;mso-themecolor:text1">

Calibri;color:black;mso-themecolor:text1">

Zawody w ę dkarskie o Najwi kszego    
   Drapie ż nika „Zako ń czenie Sezonu  „


Zarz ą d Ko ł a Czarna  Ł ada zaprasza na

Zawody W
ę dkarskie  o Najwi ę kszego Drapie ż nika . Zawody b ę d ą  organizowane na zbiorniku w Majdanie
Sopockim dnia 04.10.2020r. metod
ą  dowoln ą  na drapie ż nika, dwie lub
jedn
ą  w ę dk ę  . Po ł ó w
RYB zgodnie z RAPR. 
Transport
we w
ł asnym zakresie .      Program
imprezy:7.00 - zbiórka ko ł o zbiornika,
przywitanie  zawodników i rejestracja.                                                                                    8.00 - zaj ę cie stanowisk i
rozpocz
ę cie zawod ó w.                            12.00 - warzenie
ryb, og
ł oszenie wynik ó w.                     13.00 - zako ń czenie zawod ó w.


line-height:115%;font-family:Algerian;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:#C00000;
mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">

 


3.3
Oceń
(6 głosów)

 

Zawody wędkarskie o Największego Drapieżnika „Zakończenie Sezonu „ - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł