Zawody z okazji Dnia Dziecka Brzeziny 31.05.2015r


W niedziel ę 31 maja o godzinie 8 na stawie w Parku Miejskim w Brzezinach odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.Zawody organizowane przez zarząd koła PZW w Brzezinach przy udziale Miasta Brzeziny oraz miejskiej radnej Ilony Skipor przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 16. Uczestnicy zawod ów nie musieli posiada ć karty wędkarskiej. Do zawodów przyst ąpiło aż 31 uczestników, których podzielone na dwie grupy wiekowe- do 12 lat i od 12 do 16 lat. Niedzielne zawody by ły rekordowe nie tylko z uwagi na liczbę zawodników, ale tak że osiągnięte wyniki, gdyż każdy młody wędkarz wspierany przez opiekuna móg ł się pochwalić przynajmniej kilkoma trofeami. Po zważeniu i zmierzeniu ryb okazało się, że w niższej kategorii wiekowej zdecydowanie wygrała Aleksandra Pyrz, która z łowiła ponad 8 kilogramów żywca. II miejsce zajęła Julia Jędrzejczka z wynikiem 5,2 kilograma zlowionych ryb, a III Bartosz Łącki z wynikiem ponad 4,5 kilograma. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Miasto Brzeziny, które wr ęczył przeowdniczący Rady Grzegorz Kędzia. W wyższej kategorii wiekowej zwyciężyła Wiktoria Kalinowska z połowem o łącznej wadze 6,6 kilograma. II miejsce zajął Piotr Sobkiewicz z wynikiem 5,3 kilograma, a III Michał Budziarek z wynikiem 4,6 kg. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: wędki, kołowrotki, wędkarskie stołki i podbieraki fundowane przez PZW. Najdłuższą rybę- karasia o długości 42 cm złowił Franciszek Wiśniewski, dla którego to by ł pierwsze zawody wędkarskie. II miejsce zajął Marcin Goska, zaś III Adrian Pryk. W wyższej kategorii największą rybę złowił Michał Budziarek. Był to 35-centymetrowy karp. II miejsce zajął Kacper Śnieguła, a III Dawid Filipiński. Takich wyników nie powstydziliby si ę najlepsi wędkarze. Zawodnicy, któzy z łowili najdłuższe ryby, otrzymali puchary ufundowane przez radną Ilonę Skipor oraz karnety na 5 seansów dla ca łej rodziny do groty solnej sponsorowane przez CPiK w Brzezinach. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka były doskonała okazją do wręczenia legitymacji członkowskich      młodym wędkarzom. Każdy uczestnik niedzielnych zawodów otrzyma ł równie ż pamiątkowy dyplom. Rozdanie nagród odby ło się na dziedzińcu Muzeum Regionalnego, którego pracownicy dla wszystkich uczestników przygotowali pyszne ciasto dro żdżowe z pieca chlebowego.

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Zawody z okazji Dnia Dziecka Brzeziny 31.05.2015r - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł