Zawody Wędkarskie 19.06.2020


K O M U N I K A T

Zarząd Koła PZW przy ZETPEZET w Pile zawiadamia że w dniu :

20.06. 2020 r. na Jeziorze ZDBICZNO odbędą się :

S p ł a w i k o w e M i s t r z o s t w a Koła z Łodzi

Prawo startu mają członkowie koła po opłaceniu składki członkowskiej oraz opłaty startowej.

Koszt uczestnictwa wynosi :  20,00 zł od zawodnika

które należy wpłacić na konto  ON PZW Piła Bank Pocztowy S.A. O/ Piła

nr 64 1320 1351 2213 0615 2000 0009

do dnia  19.06.2020 r . wraz ze zgłoszeniem imiennym - tel. 695 868 028 lub  krosiak@zetpezet-pila.com.pl.

Zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

Uczestnictwo  w zawodach  jest  jednoczesnym  wyrażeniem zgody  na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, uczestnika,jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach z zawodów.

P r o g r a m   z a w o d ó w

8:00 sprawdzenie listy startowej

8;05   - 8;15  otwarcie zawodów, losowanie

8;15 - 8;40 dopłynięcie do sektorów

8;40 - 9; 00  przygotowanie do zawodów

9 ; 00 - 12;00   Z A W O D Y

12;00 - 14;00   ważenie ryb, obliczanie wyników, posiłek

14;00 ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów


Uwaga !

  1. Organizator zastrzega prawo dokonania zmian w programie minutowym zawodów.

  2. Dojazd nie organizuje organizator


Organizatorzy

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Zawody Wędkarskie 19.06.2020 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł