Zebranie Delegatów PZW Rejonu Brodnica

/ 10 zdjęć


                                                                                      Brodnica dnia 14.03.2017r
                             Protokół nr 1/03/2017
                 Zebranie Delegatów PZW Rejonu Brodnica

Odbytego dnia 14 marca 2017 w Sali Zespołu Szkół Zawodowych w
Brodnicy
Zebranie otworzył kolega Jerzy Fijołek.  Zebranie delegatów w głosowaniu jawnym  powierzyło  koledze Fijołkowi  prowadzenie zebrania jako Przewodniczący zebrania.
Przewodniczący powitał gości: Panią dyrektor Biura Okręgu Toruń Grażynę Dejewską i Pana Prezesa PZW Okręgu Toruń   p. Mirosława Purzyckiego.
Wybrano komisję Skrutacyjną w składzie: Cezary Wąsicki, Andrzej Drożdz, Jacek Skonecki. Zebranie Delegatów zdecydowało ,że głosowanie jest jawne!!!
Zebranie  jednogłośnie 21 głosów za!  wybrało kandydata na Prezesa Zarządu Okręgu został nim Kol. Mirosław Purzycki.  Z Rejonu PZW Brodnica brak kandydata do objęcia tego stanowiska.
Przystąpiono do typowania i głosowania na członków Zarządu PZW Toruń Kandydaci to:
Jerzy Fijołek – 19 głosów
Ryszard Różalski – 13 głosów
Stefan Tomella – 14 głosów
Lech Sadowski – 18 głosów
Andrzej Kaniecki – 8 głosów
Stefan Janiszewski – 7 głosów
Członkowie Zarządu Okręgu to:
 Kol. Jerzy Fijołek, Lech Sadowski, Stefan Tomella, Ryszard Różalski.
      Wybór Przewodniczącego Rady Prezesów – jeden (1) kandydat to kol. Jerzy Fijołek w głosowaniu Prezesów Kół Rejonu PZW Brodnica 
JEDNOGŁOŚNIE  wybrano Kol. Jerzego Fijołka  na Przewodniczącego  Rady  Prezesów.
Na zastępcę wybrano Prezesa największego Koła  - Lecha Sadowskiego, na sekretarza wybrano kol. Stefana Tomella – głosowanie jawne jednogłośnie
Do komisji Wyborczej kandydat kol. Stanisław Jonowski – jednogłośnie
Do Komisji Zarybień kol. Józef Tylicki – jednogłośnie
Do Komisji Ochrony Wód  kol. Lech Sadowski – jednogłośnie
Kapitan Sportowy Rejonu  Ryszard Różalski ( do pomocy kol. Stefan Tomella) –jednogłośnie
Sąd Koleżeński  kol. Leszek Osiński – jednogłośnie
Komisja Rewizyjna kol. Jacek Lurka – jednogłośnie
Komisja Odznaczeń kol. Józef Tylicki i  kol. Jan Banasik –jednogłośnie
Rada DS. Młodzieży kol. Sławomir Brzeziński
P/S. Nowo wybrani wstrzymali się od głosu.!!!
W obradach brało udział 21 osób  - nieobecny kol. Mirosław Maroński
Zebranie zakończono ok. Godziny 19.30
 
         Protokólant                                                                     Przewodniczący Zebrania
        Stefan Tomella                                                                                    Jerzy Fijołek
 

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Zebranie Delegatów PZW Rejonu Brodnica - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł